Międzynarodowe badanie zaufania do zawodów

Międzynarodowe badanie zaufania do zawodów

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło:InfoWire.pl

W Polsce największym zaufaniem cieszą się strażacy, najmniejszym politycy.   

Warszawa, 29 kwietnia 2014 r. Wyniki  światowego badania zaufania do zawodów przeprowadzonego przez instytut GfK pokazują, że najbardziej zaufaną grupą zawodową są strażacy. W 15 krajach z 25 państw, w których przeprowadzono badanie, otrzymali oni najwięcej głosów i zajęli najwyższą pozycję w rankingu, wyprzedzając pielęgniarki, lekarzy i nauczycieli. Na całym świecie oceniono, że politycy stanowią grupę zawodową wzbudzającą najmniejsze zaufanie. W badaniu analizuje się poziom zaufania do ponad 30 grup zawodowych. W analizie uwzględniono jedynie te profesje, które  występują we wszystkich 25 badanych krajach.

W Polsce pierwsze miejsce wśród grup zawodowych cieszących się zaufaniem zajmują strażacy. Aż 94 proc. respondentów darzy zaufaniem tę grupę zawodową. Drugie miejsce przypadło pielęgniarkom, którym ufa 93 proc. badanych.

Dużym zaufaniem odpowiednio 88 proc. i 87 proc. cieszą się także ratownicy medyczni i farmaceuci. Natomiast lekarzom, jako odrębnej kategorii zawodowej w ramach służby zdrowia, ufa nieco mniej respondentów, bo 80 proc. Jest to istotnie wysoki odsetek, biorąc pod uwagę krytykę służby zdrowia zarówno ze strony pacjentów, jak i obraz prezentowany przez media w ostatnim okresie.

Policjantom i sędziom ufa odpowiednio 59 i 56 proc. osób biorących udział w badaniu. Nieco lepiej, w porównaniu do innych krajów europejskich, wypadają, mocno krytykowani w ostatnich latach bankowcy. Ufa im nieco ponad połowa badanych. I jest to spowodowane faktem, iż w Polsce skutki kryzysu gospodarczego i bankowego były mniej dotkliwe niż w innych krajach.

Połowa badanych ufa dziennikarzom i urzędnikom, duchowieństwu (47 proc.), przedsiębiorcom (45 proc.).

Na samym końcu zestawienia znajdują się politycy, których obdarzyć zaufaniem byłoby skłonnych jedynie 16 proc. ankietowanych. Lokalni politycy cieszą się wyraźnie większym zaufaniem. Ufa im 45 proc. badanych.

O GfK Verein
GfK Verein powstało w roku 1934 jako organizacja non profit promująca dziedzinę badań rynku. Zrzesza około 600 członków zarówno firm, jak i osób prywatnych. Zakres celów tego stowarzyszenia obejmuje: opracowanie innowacyjnych metod badawczych w ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi, wspieranie szkoleń i edukacji specjalistów w dziedzinie badań rynku, obserwację struktur i rozwoju społeczeństw, rynków i polityk oraz badanie wpływu tych zmian na konsumentów. GfK Verein jest udziałowcem GfK SE.

GfK

Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach. 

Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.

 

Źródło: GfK Polonia

dostarczył:
netPR.pl