Rola kapitału prywatnego w finansowaniu infrastruktury wnioski z panelu Banku Pekao

Rola kapitału prywatnego w finansowaniu infrastruktury wnioski z panelu Banku Pekao

Dodano:   /  Zmieniono: 

Podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego odbywającego się w Sopocie (23.06.14 - 25.06.14), Bank Pekao jako współorganizator był partnerem dyskusji panelowej poświęconej roli kapitału prywatnego w finansowaniu infrastruktury. Rozwój Polski wymaga znaczących nakładów przeznaczonych na finasowanie infrastruktury - potrzeby te oceniane są na 500 mld zł, a zaangażowanie w kredyty korporacyjne wszystkich banków w Polsce wynosi 300 mld zł. Nie ulega więc wątpliwości, że Polska potrzebuje zaangażowania kapitału zarówno krajowego jak i zagranicznego. Dyskusja toczyła się wokół kluczowych czynników, które mają wpływ na rozwój projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Akceptacja i konsekwentna realizacja długoterminowego planu strategicznych kierunków rozwoju dla infrastruktury.

Bardzo istotną kwestią poruszaną przez uczestników debaty Pekao jest potrzeba stworzenia i co najważniejsze systematycznego realizowania strategicznego planu rozwoju infrastruktury. Inwestycje infrastrukturalne są wieloetapowe i długofalowe i jedynie wieloletnia współpraca obu stron może przynieść spodziewane efekty.

Upowszechnianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami.

Uczestnicy debaty wskazywali na brak doświadczeń we współpracy sektora prywatnego z publicznym, co przekłada się na brak wiedzy jak realizować  projekty PPP.  Dotychczasowe doświadczenia z zakresu projektów PPP jeszcze nie zbudowały wystarczającego kapitału społecznego zaufania.

Dostępność funduszy unijnych odsuwa w czasie możliwość rozwoju PPP.

Uczestnicy debaty zauważyli, że dostępność funduszy unijnych może osłabiać presję na stosowanie finansowania w ramach PPP. Jednakże ważne jest by zdobywać wiedzę i doświadczenia potrzebne do finansowania infrastruktury w późniejszym okresie. Należy też pamiętać, że możliwe jest również finansowanie hybrydowe, najczęściej stosowane przy projektach wieloetapowych, w którym inwestycja na jednym etapie jest finansowana z udziałem funduszy unijnych, w kolejnym z udziałem funduszy prywatnych.

Podsumowując, według panelistów główne klucze do sukcesów w pozyskiwaniu kapitału potrzebnego do finasowania infrastruktury to: współpraca długofalowa i wieloetapowa oraz szeroka akceptacja i konsekwentna realizacja planu strategicznego rozwoju infrastruktury, upowszechnianie doświadczeń i edukacja, oraz zaufanie pomiędzy partnerami.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Bank Pekao SA

infoWire.pl