Koszty kredytu hipotecznego - Polska daleko za Europą

Koszty kredytu hipotecznego - Polska daleko za Europą

Dodano:   /  Zmieniono: 

Mimo rekordowo niskich stóp procentowych, koszt kredytu mieszkaniowego w Polsce wciąż jest zadecydowanie wyższy niż w wielu krajach europejskich. Bankier.pl obliczył, że gdyby stopy procentowe w naszym kraju były takie jak w strefie euro, rata kredytu przeciętnego Polaka byłaby niższa o niemal 12%.

- Stopy procentowe w Polsce są znacznie wyższe niż w strefie euro i krajach nordyckich, pozostających poza unią walutową. Trzymiesięczny Wibor, stanowiący podstawę oprocentowania kredytów mieszkaniowych w Polsce, spadł do 2,28%. To jednak blednie przy stawce Libor 3M dla euro, która spadła do 0,0471% - tłumaczy Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

Referencyjna stopa NBP wynosi obecnie 2,5%. Dla porównania w Riksbanku (szwedzki bank centralny) jest to 0,25%, a w EBC od niedawna 0,05%. Różnica ta przekłada się na koszt kredytu. Według danych Europejskiej Federacji Kredytu Hipotecznego, średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w Polsce jest o 68% wyższe, niż w Niemczech i przeszło dwukrotnie wyższe niż w Szwecji.

W nakreślonym przez Bankier.pl scenariuszu spłaty 15-letniego kredytu w wysokości 200 tys. zł (uwzględniając prowizję za udzielenie kredytu w wysokości 1,5%), przy obowiązującym w Polsce poziomie oprocentowania, rata wynosi 1539 zł, podczas gdy w Niemczech byłoby to 1355 zł, a w Szwecji 1307 zł. Gorszy los czeka natomiast kredytobiorców na Węgrzech i w Rumunii.

Więcej na ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Koszty-kredytu-hipotecznego-Polska-daleko-za-Europa-3210947.html

Analizy Bankier.pl - [email protected]


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Bankier.pl

infoWire.pl