Nowe rozwiązanie firmy Ericsson stawia operatorów w centrum łańcucha wartości

Nowe rozwiązanie firmy Ericsson stawia operatorów w centrum łańcucha wartości

Dodano:   /  Zmieniono: 
 • Ericsson rozpoczyna znaczącą ewolucję swojego rozwiązania Media Delivery Network (MDN) dzięki nowym opcjom - MDN Cache, MDN Optimize i MDN Connect  
 • Ericsson pierwszy podejmuje wyzwania dotyczące powszechnego dostarczania mediów wykorzystując wyjątkową kombinację technicznych możliwości i narzędzi oprogramowania biznesowego
 • Rozwiązanie to stawia operatorów w centrum łańcucha wartości umożliwiając im maksymalizację wartości sieci i tworzenie nowych modeli biznesowych w szybko rozwijającym się sektorze TV i Media

Niespotykany wcześniej rozwój zapotrzebowania na mobilne sieci szerokopasmowe, stymulowany przez popularność usług wideo, Ericsson wierzy, że rentowność całego łańcucha wartości dostarczania mediów jest uzależniona od możliwości przekształcenia operatorów sieci w przedsięwzięcia skoncentrowane na mediach.

Podczas kongresu Mobile World Congress 2015, Ericsson podejmie temat tej tendencji wprowadzając wiodący na rynku, wysoce rozwinięty pakiet oprogramowania opracowany by umożliwiać operatorom włączenie się do sektora mediów w zrównoważony i zyskowny sposób.

Ericsson Media Delivery Network - jedno rozwiązanie oparte wyłącznie na oprogramowaniu pozwalające dostarczać zarządzane i niezarządzane treści w sieciach stacjonarnych i mobilnych - ewoluowało teraz do kompleksowej ramy umożliwiającej rozwój biznesowy. Ericsson MDN w unikalny sposób łączy elementy (Cache, Optimize i Connect), aby stawić czoło wszystkim najważniejszym poszczególnym wyzwaniom dotyczącym dostarczania mediów: większa wydajność, wyższa jakość i usługi o wartości dodanej. Otwierając przed tymi operatorami, w tym dostawcami usług płatnej telewizji, nowe możliwości czerpania zysków w dziedzinie wideo, Ericsson kontynuuje dążenia w kierunku prawdziwego środowiska TV Anywhere i realizuje wizję branży mediów? przekształcającej się w Społeczeństwo Sieciowe.

Ove Anebygd, wiceprezes i szef działu Solution Area Media w firmie Ericsson mówi: "Przy treściach wideo stanowiących obecnie już 45% całego ruchu w sieciach mobilnych i naszych prognozach, że ruch wzrośnie ośmiokrotnie do roku 2020, operatorzy sieci potrzebują rozwiązania transformującego dostarczanie mediów. Umożliwia im to zamianę kosztownego zapotrzebowania względem sieci na możliwości zrównoważonego rozwoju biznesowego."

"Wprowadzenie tego rozwiązania to pierwsze takie całościowe przedsięwzięcie podejmujące najważniejsze wyzwania stojące przed branżą, umożliwiające operatorom włączenie wartości dodanej do łańcucha wartości dostaw mediów i umożliwiające przejście na tryb IP dostarczania treści wideo w skali globalnej."

Rob Gallagher, dyrektor działu Media, Entertainment & Consumer Research w firmie Ovum, komentuje: "Pokonanie przepaści miedzy technicznymi i komercyjnymi aspektami funkcjonowania operatorów sieci i dostawców mediów cyfrowych stanowi obietnicę wygranej dla obu stron - pod warunkiem, że będą współpracować dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. Największy sukces osiągną partnerskie relacje oparte na technologiach i strategiach, które umożliwią operatorom sieci poradzenie sobie z kluczowymi problemami dostawców mediów cyfrowych w tym samym stopniu co z własnymi."

Nowe możliwości Media Delivery Network obejmują:

 • Cache - zwirtualizowany, elastyczny, uniwersalny węzeł cache, który można wdrożyć na każdym poziomie sieci

  • Jako pierwszy oferuje zwirtualizowane usługi w infrastrukturach publicznych, prywatnych i hybrydowych chmurach
  • Zapewnia przełomową ramę obliczeniową, umożliwiającą hosting funkcjonalności dostawcy treści na optymalnym poziomie sieci operatora
 • Optimize - utra-inteligentna brama rozpoznająca usługi posiadająca ogromny pakiet możliwości, łącząca zarządzanie polityką i optymalizację ruchu, sieci i treści wideo.

  • Dostarcza najprecyzyjniejszą optymalizację szerokości pasma komórki zapobiegając blokadom
  • Oferuje szereg nowych usług nakierowanych na wykorzystanie wielu ekranów umożliwiających innowacyjne rozwiązania, takie jak wykrywanie oszustw
 • Connect - ta potężna rama biznesowa wprowadza gotowe modele relacji z kluczowymi graczami na rynku, zwiększając możliwości i prędkość z jaką operatorzy mogą stymulować modele biznesowe i komercyjne możliwości

  • Opiera się na zaprezentowanym wcześniej, jedynym w swoim rodzaju, ekosystemem wielu globalnych sieci dystrybucji treści typu plug-in (CDN)
  • Oferuje teraz usługi konsultacji biznesowych skoncentrowanych na kluczowych wyzwaniach stojących przed branżą, wszystkich nowych modelach biznesowych, takich jak dane sponsorowane i narzędzia operatora

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Ericsson Sp. z o.o.

infoWire.pl