Komunikacja przedsiębiorstwa to wielowątkowy, nieustanny dialog z otoczeniem

Komunikacja przedsiębiorstwa to wielowątkowy, nieustanny dialog z otoczeniem

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Przyszłość każdej organizacji zależy od sposobu w jaki jest ona postrzegana przez wszystkie zainteresowane strony takie jak udziałowcy i inwestorzy, klienci i konsumenci, pracownicy czy społeczności lokalne. Aktualnie zachodzące procesy związane z globalizacją, wahania poziomu zaufania do różnych instytucji na skutek zachodzących zdarzeń oraz zawirowania na globalnych rynkach finansowych potwierdzają tę tezę. Informacje o rynkowych zdarzeniach w zasadniczy sposób wpływają na wyniki finansowe firm.

Obserwujemy dużą zmianę na rynku: wiele firm, zarówno dużych wielonarodowych korporacji, jak i mniejszych podmiotów działających na lokalnych rynkach, zaczęło postrzegać budowę reputacji i dbanie o nią jako jeden z najważniejszych strategicznych celów organizacji. W takich firmach komunikacja pełni jedną z kluczowych ról. Jest to bardzo ważna jakościowo zmiana w świadomości przedsiębiorców bowiem zrozumienie znaczenia komunikacji, zrozumienie procesów zachodzących wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz właściwe prowadzenie komunikacji umożliwia optymalne zarządzanie organizacją i realizację biznesowych celów - mówi Robert Borowicz z doradczej firmy Advanced Communication.

Szybkość i jakość reakcji to klucz

Firma komunikuje się z zainteresowanymi stronami wielokanałowo mając do dyspozycji szereg narzędzi. Bezpośrednia komunikacja, marketing, czy też działania z zakresu public relations to tylko wybrane formy komunikacji. Kształt relacji i procesów komunikacyjnych wyznaczają bieżące warunki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne.

Błyskawiczny przepływ informacji, dla którego nie istnieją bariery geograficzne, powoduje, że określone zdarzenie mające miejsce w jednej części świata determinuje kształt i zmiany na globalnym rynku. A kto zmian nie dostrzeże i nie zareaguje odpowiednio komunikując się z otoczeniem, zostanie oceniony przez coraz bardziej świadomego konsumenta, którego zasięg oddziaływania dawno już wykroczył poza kręgi najbliższego otoczenia dzięki rozwojowi technologii i znaczącemu obniżeniu kosztów korzystania z nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych - mówi Robert Borowicz. Ten, kto zmiany szybko dostrzeże i odpowiednio zareaguje nie tylko zyska w krótkim okresie, ale także pozytywnie wpłynie na globalny wizerunek organizacji - dodaje.  

Najważniejsze: bądź gotowy

Scenariusz, w którym dana firma lub inna organizacja jest zaskoczona przez sytuację lub nie działa w zgodzie z wymogami rynku może okazać się dla firmy niekorzystny w skutkach. Długotrwałe zaniedbania na polu komunikacyjnym mogą potencjalnie wpływać na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Chociażby na skutek niewykorzystywania wszystkich możliwości dotarcia do klientów z ofertą, które daje rynek. Te firmy, które nie dostrzegają znaczenia komunikacji lub nie przykładają do niej odpowiedniej wagi nie dość że zajmują dalsze pozycje na swoich rynkach to w momencie wystąpienia jakichkolwiek komplikacji w dotychczasowym modelu biznesowym, muszą zainwestować o wiele więcej w komunikację i marketing, by zachować rynkową pozycję niż kosztowałoby ich bieżące prowadzenie efektywnych działań - mówi Robert Borowicz, CEO w Advanced Communication.

Wielopłaszczyznowy dialog z otoczeniem

Firmy, które swoje działania komunikacyjne ograniczają jedynie do aktywności marketingowych i podstawowych działań z zakresu public relations tracą dużo w obliczu konkurencji, która wykorzystuje więcej możliwości stwarzanych przez rynek. Wielokrotnie obserwujemy sytuacje, w których działania firm i poszczególnych działów odpowiedzialnych za komunikację nie jest skoordynowana, a dla przykładu polityka firmy w kontekście organizacji wydarzeń oraz udziału w wydarzeniach branżowych pozostawia wiele do życzenia lub po prostu nie istnieje - mówi Nina Żukowska, Dyrektor ds. Wydarzeń w Advanced Communication. Poprzez spójną strategię firmy w kontekście udziału w wydarzeniach branżowych, organizację własnych projektów z tego zakresu oraz odpowiednią ich komunikację firma buduje swoje przewagi konkurencyjne. Robi to zarówno na skutek efektywnej, spójnej komunikacji kreującej jednolity wizerunek organizacji, jak i oszczędności wynikających z ograniczenia liczby pustych kontaktów - dodaje Nina Żukowska.

Spójna i pełna komunikacja to klucz do biznesowego sukcesu. Wielokrotnie firmy prowadzą bardzo dobrą komunikację na kilku wybranych polach zaniedbując inne, co wynikać może z ograniczonych zasobów wewnętrznych organizacji. Na przykład skupiają się na komunikacji i marketingu produktowym nie doceniając znaczenia komunikacji korporacyjnej, która w wielu wypadkach ma zasadniczy wpływ na wyniki sprzedażowe. W takich wypadkach wsparcie biznesowych partnerów wyspecjalizowanych w budowie komunikacji i marketingu jest nieocenione. Taka inwestycja w zasadniczy sposób wpływa na pozycję rynkową firmy i sposób jej postrzegania przez wszystkie grupy z jej otoczenia - podsumowuje Robert Borowicz.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Advanced Communication

infoWire.pl