Dalkia Warszawa pionierem wdrażania inteligentnych rozwiązań dla sieci ciepłowniczej

Dalkia Warszawa pionierem wdrażania inteligentnych rozwiązań dla sieci ciepłowniczej

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Dalkia Warszawa rozpoczęła pionierski projekt inwestycyjny Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej. Dzięki tej inwestycji zostaną zredukowane straty ciepła na przesyle oraz ograniczona emisja dwutlenku węgla - rocznie o ponad 14 tysięcyton w stolicy, co jest równoważne posadzeniu  miliona  drzew.  Innowacyjny projekt o wartości ponad 50 milionów zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 30% w ramach programu finansowego Inteligentne Sieci Energetyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inteligenta Sieć Ciepłownicza to projekt, który będzie wspierał i optymalizował procesy decyzyjne związane z zarządzaniem siecią. Wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat ciepła rocznie o 123 TJ, co jest równoważne ogrzaniu ok. 5 tysięcy
nie energooszczędnych mieszkań o powierzchni 65 m2, które będzie można ogrzać bez dodatkowej emisji CO2. Projekt ten tworzy podstawy do wdrażania zaawansowanych usług efektywności energetycznej dla zarządzających budynkami wspólnot mieszkaniowych.

Projekt realizowany będzie od lata 2014 r. do połowy 2017 r. Prowadzone prace nie będą powodowały ani przerw w funkcjonowaniu miejskiej sieci ciepłowniczej, ani żadnych niedogodności dla odbiorców ciepła i mieszkańców Warszawy.

Korzyścią dla klientów Dalkii Warszawa będzie możliwość szybkiej reakcji na zmiany pogodowe i na zjawiska zachodzące w sieci ciepłowniczej oraz zmniejszenie awaryjności sieci, podnosząc w ten sposób sprawność i komfort dostaw ciepła.

W praktyce inwestycja polega na wyposażeniu sieci w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła oraz zintegrowanego i zdalnego zarządzania pracą całego systemu.

W skład tej infrastruktury wchodzą rozwiązania z obszaru telemetrii oraz telesterowania, czyli zarządzanie na odległość 3 przepompowniami, 27 komorami ciepłowniczymi oraz 2 500 węzłami cieplnymi. Umożliwi to zdalne odczytywanie parametrów, takich jak ciśnienie i temperatura w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Zebrane dane będą przetwarzane przez narzędzia informatyczne, które zarekomendują  optymalne parametry pracy  sieci ciepłowniczej. Ma to na celu maksymalizację  wykorzystania bardziej efektywnych ekologicznie  źródeł, a zarazem ograniczenie czasu korzystania z ciepłowni szczytowych.

Realizacja projektu będzie miała znaczenie dla pracy osób zarządzających miejską siecią ciepłowniczą. Zamiast ręcznej zmiany ustawień przeprowadzanych w miejscu ulokowania poszczególnych elementów sieci ciepłowniczej, pracownicy będą mogli sterować nimi centralnie i zdalnie, z jednego punktu zarządzania. Co ważne, system zapewni im szereg danych niezbędnych do podjęcia decyzji, a także zasugeruje najlepsze techniczne rozwiązania.

- Projekt Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych przez Dalkię Warszawa. Stołeczna sieć ciepłownicza to największy tego typu system w Unii Europejskiej, co oznacza, że realizowana przez nas inwestycja, z uwagi na swoją skalę i kompleksowość, ma charakter pionierski. Jest również ważna dla całej Grupy Dalkia, a doświadczenia zdobyte podczas jej realizacji będą mogły zostać wykorzystane w innych miastach mówi Jacky Lacombe, prezes zarządu Dalkii Warszawa.

Z uwagi na innowacyjność projektu Dalkia Warszawa zgłosiła go do Konkursu Inteligentne Sieci Energetyczne prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Innowacyjny charakter projektu oraz jego ekologiczne przesłanie pozwoli na promowanie oszczędzania energii w sposób nowatorski i kompleksowy. Po zrealizowaniu, przedsięwzięcie będzie mogło stanowić wzór dla innych miejskich sieci ciepłowniczych. Jest to jedyny zgłoszony projekt ciepłowniczy w ramach naszego programu ISE - podkreśla Barbara Koszułap, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Dalkia

infoWire.pl
 0

Czytaj także