Bank Pekao jako jedyny partner z kapitałem prywatnym współfinansuje wydobycie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim

Bank Pekao jako jedyny partner z kapitałem prywatnym współfinansuje wydobycie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim

Dodano:   /  Zmieniono: 

Bank Pekao wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi podpisał umowę z LOTOS Petrobaltic dotyczącą wydobycia ropy ze złoża B8, na Morzu Bałtyckim. Finasowanie wydobycia ropy jest przykładem doskonałej kooperacji pomiędzy stroną publiczną, a prywatnym partnerem, jakim jest Bank Pekao. Finasowanie wydobycia ropy z dna Bałtyku jest kolejnym projektem energetycznym, w który zaangażowany jest Bank Pekao.

Nowatorska na polskim rynku inwestycja o wartości prawie 1,8 mld zł zostanie zrealizowana przez spółkę specjalnego przeznaczenia, której właścicielem będzie LOTOS Petrobaltic. Pekao i BGK w ramach zaangażowania w inwestycję obejmą obligacje o wartości 650 mln zł wyemitowane przez spółkę.

-  Bank Pekao od lat finansuje najważniejsze projekty inwestycyjne w branży energetycznej, która jest tak istotna dla rozwoju Polski. Wspieranie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych jest misją Pekao, dlatego współfinansujemy ten nowatorski projekt. Bardzo silna pozycja kapitałowa oraz najbardziej doświadczony w Europie Centralnej zespół pracowników project finance pozwalają Bankowi Pekao angażować się w największe i najbardziej kompleksowe projekty - powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Pekao.  

Środki uzyskane z emisji obligacji spółka przeznaczy na zagospodarowanie złoża B8 na Morzu Bałtyckim, czyli przebudowę platformy wiertniczej, przygotowanie infrastruktury podwodnej i wykonanie ostatnich odwiertów zatłaczających. Potencjał wydobywczy złoża B8 szacowany jest na 3,5 mln ton ropy naftowej.

Finasowanie wydobycia ropy z Bałtyku jest kolejnym w tym roku projektem z sektora energetyki współfinansowanym przez Pekao. W ubiegłym roku z sukcesem sfinansowaliśmy w formule ,,project finance" inny precedensowy projekt budowy spalarni w Poznaniu, gdzie również Bank Pekao pełnił wiodącą rolę.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Bank Pekao SA

infoWire.pl

Czytaj także