Strażnik Pamięci 2014. ,,Do Rzeczy" czeka na zgłoszenia do 13 października

Strażnik Pamięci 2014. ,,Do Rzeczy" czeka na zgłoszenia do 13 października

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Do 13 października można zgłaszać kandydatów do nagrody Strażnik Pamięci. To wyróżnienie tygodnika ,,Do Rzeczy" i miesięcznika ,,Historia Do Rzeczy" dla osób i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do odnowienia, przechowania, przywrócenia pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną (straznikpamieci@dorzeczy.pl) lub tradycyjną na adres redakcji.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach. W kategorii TWÓRCA wyróżnienie może otrzymać osoba lub osoby fizyczne, które przyczyniają się do odnowienia pamięci. W kategorii INSTYTUCJA tytuł Strażnika Pamięci mogą otrzymać muzea, stowarzyszenia, fundacje, organizacje nowopowołane lub te, które w minionym roku podjęły nowe inicjatywy służące realizacji celów konkursu. W kategorii MECENAS nagrodę otrzyma podmiot publiczny lub komercyjny, który w szczególny sposób materialnie wspiera dbałość o pamięć historyczną.

Wyboru laureatów dokona Kapituła, w której obok przedstawicieli redakcji, zasiądą m.in. Bogdan Benczak (Prezes Zarządu Fundacji PZU), Czesław Bielecki (architekt, polityk, publicysta), Ryszard Bugaj (ekonomista, publicysta), Krzysztof Dudek (dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Dorota Gawryluk (dziennikarka Polsatu), Łukasz Kamiński (prezes IPN), Robert Kostro (dyrektor Muzeum Historii Polski), Zdzisław Krasnodębski (socjolog, publicysta, europoseł), Paweł Kukiz (muzyk), Mateusz Morawiecki (prezes Banku Zachodniego WBK), Przemysław Omieczyński (prezes Fundacji Niepodległości), Ewa Siemaszko (historyk) oraz Krzysztof Turkowski (Polkomtel/Polsat).

Rozstrzygnięcie konkursu - podczas uroczystej gali 9 listopada.

Partnerami głównymi konkursu Strażnik Pamięci są PZU i Bank Zachodni WBK. Ponadto konkurs wspierają Kulczyk Investments i Plus. Patronat honorowy nad konkursem objęła Fundacja Niepodległości.

Więcej informacji na temat plebiscytu i regulamin zgłaszania kandydatów znajduje się na stronie http://dorzeczy.pl/straznik-pamieci/.

Konkurs Strażnik Pamięci odbywa się od 2013 r. Laureatami pierwszej edycji zostali twórcy serialu ,,Czas Honoru", instytucje zaangażowane w projekt poszukiwań i identyfikacji ofiar komunizmu pochowanych na ,,Łączce" oraz Bank Zachodni WBK.

Organizator:

Tygodnik ,,Do Rzeczy" to tytuł kierowany przez Pawła Lisickiego. Ukazuje się od stycznia 2013 r. Jest pismem konserwatywno-liberalnym. Wydawcą tygodnika jest spółka Orle Pióro, której inwestorem strategicznym jest Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP, PGM, www.point-group.pl). Spółka jest również wydawcą miesięcznika ,,Historia Do Rzeczy".

Partnerzy:

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce i jedna z największych w naszej części Europy. Jej początki sięgają lat dwudziestych XX wieku, kiedy to jako pierwsza firma w kraju zaczęła oferować pełen pakiet ubezpieczeń. PZU prowadzi szeroko zakrojone działania z zakresu społecznego zaangażowania w czterech obszarach: bezpieczeństwo, edukacja, zdrowie i kultura. Jako największy polski ubezpieczyciel PZU dba o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez objęcie Mecenatu nad: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w Sukiennicach. PZU sfinansował również odzyskanie i renowację obrazu Aleksandra Gierymskiego "Żydówka z Pomarańczami", który jest obecnie wystawiony w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Bank Zachodni WBK to trzecia siła sektora bankowego w Polsce. Coraz silniejszą pozycję zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi, dobrym produktom, innowacyjności, konsekwentnemu budowaniu marki i dążeniu do perfekcji w relacjach z klientami. Jest częścią Grupy Santander, która obsługuje ponad 100 mln klientów w 30 krajach świata. Dzięki różnorodności rynków jest to jedna z czołowych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro. Bank Zachodni WBK od lat rozwija ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, wierząc, że prowadzenie działalności biznesowej w Polsce zobowiązuje do wspierania polskiej edukacji oraz kultury. Jednym z ważniejszych projektów jest program Santander Universidades, wspierający uczelnie, studentów i pracowników naukowych.

Polkomtel to jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, świadczący usługi pod marką Plus. Spółka obsługuje 14 milionów klientów. Polkomtel koncentruje się dziś głównie na upowszechnianiu mobilnego dostępu do internetu, w tym najnowocześniejszej technologii LTE, której jest liderem. Od początku swojej działalności Polkomtel jest pionierem we wdrażaniu najnowszych rozwiązań technicznych i teleinformatycznych na polskim rynku. Dzięki takim technologiom, jak HSPA/ HSPA+, CDMA, czy też starszym technologiom 2G i 3G ponad 99% ludności Polski posiada dostęp do Internetu, nie tylko w największych miastach, ale także na obszarach mniej zurbanizowanych. W zasięgu LTE jest już 66,7% mieszkańców Polski.

Fundacja Niepodległości powstała w 2004 roku. Prowadzi działania w zakresie budowania i umacniania pamięci historycznej. Angażuje się w duże ogólnopolskiej projekty (2013 - Rok Żołnierzy Wyklętych, 2014 - Rok Żołnierzy Tułaczy) i lokalne inicjatywy. Zwraca się do młodego pokolenia, proponując atrakcyjne formy przekazu (płyta ,,Panny Wyklęte", gry planszowe, rekonstruktorzy z Grupy Edukacji Historycznej). Wydaje pismo ,,Kwarta", książki i filmy. Ratuje polskie zabytki i cmentarze na Kresach.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Platforma Mediowa Point Group SA

infoWire.pl
 

Czytaj także