Obligacje serii H 2C Partners już na rynku Catalyst

Obligacje serii H 2C Partners już na rynku Catalyst

Dodano:   /  Zmieniono: 

2C Partners, jedyna spółka specjalizująca się w rewitalizacji i restrukturyzacji kamienic notowana na warszawskiej giełdzie, wprowadziła dziś do obrotu na rynku Catalyst obligacje serii H o łącznej wartości 2 milionów złotych.

W ramach serii H spółka 2C Partners wyemitowała 12 grudnia 2014 r. 2000 sztuk obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 1000 zł każda. Obligacje serii H są notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "2CP0517". Dzień wykupu obligacji ustalono na 12 maja 2017 r. To już szósta seria obligacji 2C Partners, która trafiła do obrotu na rynku Catalyst.

- Pozyskany kapitał przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność spółki - rewitalizację i restrukturyzację prowadzonych projektów na Pradze Południe - podkreśla Łukasz Tylec, Prezes Zarządu 2C Partners.

Papiery są obligacjami 2,5-rocznymi oprocentowanymi według stałej stopy procentowej 9,25% w skali roku. Obligacje spółki zostały zabezpieczone wpisem hipotecznym do wysokości 150% wartości emisji.

Spółka zrewitalizowała szereg kamienic na prawym brzegu Wisły (m.in. ul. Grochowska 332, ul. Wileńska 10 czy ul. Kamionkowska 41). Kolejne projekty są w trakcie realizacji (ul. Kołowa 54, ul. Grochowska 282, Mińska 14 oraz Czapelska 24A). Dodatkowo ruszyła sprzedaż mieszkań w kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 29 - jednym z najstarszych budynków na praskim Kamionku. Kamionkowska 29 to kolejny punkt na mapie odradzającej się Pragi Południe, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii spółki.

Aktualnie spółka realizuje 8 projektów. Doświadczenie 2C Partners to łącznie 18 projektów obejmujących ponad 12 400 mkw w niemal 250 lokalach. Choć spółka działa na rynku wtórnym, to sprzedaje mieszkania w standardzie deweloperskim. Ponad 80% oferowanych mieszkań to lokale o powierzchni od 30 do 50 mkw. Ich cena jest niższa od średniej ceny transakcyjnej na rynku. Spółka charakteryzuje się krótkim cyklem inwestycyjnym, który skutkuje szybkim obrotem gotówki.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: 2C Partners

infoWire.pl

Czytaj także