Polscy emigranci poważnie myślą o powrocie. 15 proc. chce wrócić bez względu na zarobki

Polscy emigranci poważnie myślą o powrocie. 15 proc. chce wrócić bez względu na zarobki

NBP zwraca uwagę, że w marcu ceny w stosunku do zeszłego roku były o 2,4 proc. wyższe 123RF
W ostatnim czasie głośno było o odpowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na twitta jednego z Polaków, który zapewniał, że kupił już bilet na prom i wraca do kraju. Narodowy Bank Polski przygotował raport, w którym zbadał między innymi skłonność do powrotu wśród Polaków pracujących za granicą. W jego świetle, cytowany twitt nabiera powagi.

Narodowy Bank Polski opublikował raport „Polacy pracujący za granicą w 2018 r”., który jest podsumowaniem badań.

„Badanie ankietowe emigrantów z Polski, zostało zrealizowane w okresie listopad grudzień 2018 roku i było kolejnym z serii badań emigrantów przeprowadzanych co 2 lata na zlecenie Departamentu Statystyki NBP. Badanie zostało przeprowadzone w czterech krajach: w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii oraz po raz pierwszy w Norwegii. Norwegia, która w ostatnich latach dołączyła do listy najbardziej popularnych kierunków wyjazdów zarobkowych, zastąpiła w badaniu Irlandię, której znaczenie w ostatnich latach systematycznie spadało, a wyniki poprzednich tur badań wykazywały na ustabilizowanie procesów migracyjnych wśród pracujących tam Polaków”. – czytamy we wstępie do raportu NBP. Badanie prowadzone było na grupie polskich emigrantów w wieku 18-65 lat, którzy wyjechali z kraju w celach zarobkowych.

Polacy chcą wracać?

Z badania przeprowadzonego przez NBP wynika, że część emigrantów chce wracać do Polski. 16 proc. ankietowanych wyraziła zdecydowaną chęć powrótu bez względu na zarobki, które zagwarantują im polscy pracodawcy. Badanie wskazuje także, że spada liczba ekonomicznych bodźców skłaniających do emigracji.

„Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy w Polsce w porównaniu z innymi krajami docelowymi migracji sprawia, że w ostatnich latach słabną ekonomiczne bodźce zachęcające do emigracji. W szczególności stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła najniższy poziom w historii badań tego zjawiska i zbliżyła się do krajów o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Z drugiej strony poza Wielką Brytanią na dość stabilnym poziomie utrzymuje się relacja przeciętnych wynagrodzeń do poziomu wynagrodzeń w Polsce wyrażonych w ich sile nabywczej” – tłumaczy NBP.

Mniej wyjazdów

NBP zaznacza także głównym czynnikiem, który wpłynął na ograniczenie nowych emigracji zarobkowych, jest rekordowo niskie bezrobocie. Polacy nie decydują się na wyjazd, mimo że, w najbardziej popularnych krajach najczęściej notowane wynagrodzenia są tam od 2 do prawie 4 razy wyższe.

„Wyniki badań wskazują, że rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów do głównych krajów emigracji z przeszłości takich jak Wielka Brytania i Niemcy, choć pojawiły się nowe, niszowe kierunki takie jak Norwegia. Wciąż najważniejszą motywacją wyjazdów i pozostawania na emigracji są wynagrodzenia netto, których mediany (środkowe wynagrodzenia) za granicą są nominalnie około dwukrotnie wyższe niż w Polsce, a dominanty (najczęstsze wynagrodzenia) są 2,0-3,6 razy wyższe niż w Polsce”. – czytamy w raporcie.

Czytaj też:
NBP przeniesie 100 ton złota do skarbców w Polsce. To prawie połowa zasobów banku centralnego
Czytaj też:
NBP podsumował sytuację na rynku nieruchomości

Źródło: Narodowy Bank Polski
 4

Czytaj także