Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję ws. stóp procentowych

Transakcja bankowa
Transakcja bankowa Źródło: Shutterstock / Syda Productions
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc. –  podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała, że do wyższej inflacji w grudniu przyczynił się wzrost cen żywności i paliw.

„Według szybkiego szacunku GUS, w grudniu 2019 r. inflacja wyniosła 3,4 proc. r/r. Do wyższej inflacji w grudniu przyczynił się wzrost cen żywności i paliw. Jednocześnie inflacja bazowa, po wzroście w ostatnich miesiącach, związanym częściowo ze wzrostem cen usług, utrzymuje się na umiarkowanym poziomie” – czytamy w komunikacie.

„Inflacja, po przejściowym wzroście w I kwartale 2020 r., w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego” – czytamy dalej.

W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB, mimo oczekiwanego obniżenia utrzyma się w najbliższych kwartałach na relatywnie wysokim poziomie. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą, podano także.

„Pozytywnie na wzrost PKB oddziałuje stabilny wzrost konsumpcji, wspierany przez korzystną sytuację na rynku pracy, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Jednocześnie napływające informacje sygnalizują dalszy, choć wolniejszy niż w poprzednich kwartałach wzrost inwestycji oraz eksportu” – napisano też w komunikacie.

„Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – podsumowała RPP.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5 proc., stopa depozytowa – 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli – 1,75 proc.

Czytaj też:
Sąd stanął po stronie frankowiczów. Jest wyrok w sprawie kredytu państwa Dziubaków

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także