KE przygotowuje projekt ułatwień kredytowych dla przedsiębiorstw

KE przygotowuje projekt ułatwień kredytowych dla przedsiębiorstw

Siedziba Komisji Europejskiej
Siedziba Komisji Europejskiej / Źródło: Fotolia / Leonid Andronov
Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt, dotyczący rozwiązań pomocowych państw dla gospodarek narodowych, których celem ma być zaradzenie negatywnym konsekwencjom COViD-19 na gospodarkę UE, poinformowała Komisja.

„Zarządzanie skutkami gospodarczymi wybuchu COVID-19 wymaga zdecydowanych działań. Musimy działać szybko. Musimy działać w sposób skoordynowany. Unijne zasady pomocy państwa stanowią zestaw narzędzi dla państw członkowskich do szybkiego i skutecznego działania” – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Celem proponowanych działań jest – z jednej strony – utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw, a z drugiej – zachowanie jedności, potrzebnej Europie w tym momencie. chce umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie elastycznych rozwiązań, znajdujących się w przepisach dotyczących pomocy publicznej. Komisja podkreśla, że chce wprowadzić nowe rozwiązania legislacyjne w tym zakresie w ciągu kilku najbliższych dni. Przypomina, że w czasach kryzysu finansowego prace nad przyjęciem nowych rozwiązań trwały trzy tygodnie.

„Jesteśmy dziś w stanie działać jeszcze szybciej niż w reakcji na kryzys finansowy sprzed dekady, ponieważ bazujemy na doświadczeniach zdobytych w ramach z 2009 roku”– zaznaczyła Komisja.

Nowe tymczasowe rozwiązania mają umożliwić: ustanowienie programów bezpośrednich dotacji (lub ulg podatkowych) do 500 tys. euro na rzecz firmy, udzielanie gwarancji państwowych lub tworzyć systemy gwarancji na pożyczki bankowe, umożliwienie udzielania pożyczek publicznych i prywatnych z dopłatami do odsetek, a także przygotowanie specjalnej oferty banków dla klientów końcowych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowe ramy prawne mają uzupełnić dotychczasowe instrumenty m.in. o możliwość dopłat do wynagrodzeń, zawieszenia płatności podatków dla przedsiębiorstw, czy też zapewnienia przedsiębiorstwom odszkodowania za szkody z powodu wybuchu

„Rekompensata może być szczególnie przydatna do wspierania sektorów, które zostały szczególnie dotknięte” – zaznaczono w komunikacie. Komisja podaje, że jest gotowa do działań, mających zapobiec trwałym szkodom w różnych sektorach. Jako przykład podała lotnictwo. „Komisja jest gotowa do natychmiastowej współpracy z państwami członkowskimi w celu znalezienia wykonalnych rozwiązań, które pozwolą zachować tę ważną część naszej gospodarki, wykorzystując pełną elastyczność zgodnie z zasadami pomocy państwa. Na przykład rekompensata może zostać przyznana liniom lotniczym na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE za szkody poniesione w związku z wybuchem COVID-19, nawet jeśli otrzymały one pomoc na ratowanie w ciągu ostatnich dziesięciu lat” – czytamy dalej.

Komisja poinformowała, że prowadzi działania na rzecz określenia potencjalnego wpływu epidemii COViD na przedsiębiorstwa.

Czytaj także:
RPP obniżyła stopy procentowe. Pierwsza taka decyzja od 2015 roku

Źródło: ISBnews

Czytaj także

 0