Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu przyjęta

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu przyjęta

Antyterroryści
Antyterroryści Źródło: Newspix.pl / Maciej Goclon
Sejm przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu brudnych.

Sejm poparł nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującą listę instytucji obowiązanych o przedsiębiorców, pośredniczących w obrocie dziełami sztuki i rozszerzającą zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 432 posłów, 14 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu. Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Doprecyzowanie zapisów

Nowela doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców [...], prowadzących działalność polegającą na: obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, oraz przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami. Dotyczy to transakcji o wartości co najmniej 10 tys. euro, przy czym nie ma znaczenia, czy transakcja przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji powiązanych.

Przepisy nowelizacji uszczegóławiają definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Poszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Doprecyzowują także zakres stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Nowela określa także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wprowadza obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi.

Czytaj też:
W Sejmie przepadła ustawa ratunkowa ws. aborcji. Ujawniły się spore podziały

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także