PGNiG ponownie wygrał z Gazpromem. Sąd oddalił skargę Rosjan

PGNiG ponownie wygrał z Gazpromem. Sąd oddalił skargę Rosjan

Gazprom ponownie przegrał z PGNiG
Gazprom ponownie przegrał z PGNiGŹródło:Shutterstock
Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę Gazpromu o uchylenie korzystnego dla PGNiG wyroku Trybunału Arbitrażowego dotyczącego cen gazu w kontrakcie jamalskim.

Gazprom domagał się uchylenia wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego z 30 marca 2020 r., twierdząc, że trybunał wykroczył poza swoje uprawnienia do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami kontraktu jamalskiego. Sąd w Sztokholmie odrzucił argumenty Gazpromu i uznał skargę za bezzasadną. Jednocześnie zasądził od Gazpromu zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz PGNiG. Z uwagi na precedensowy charakter sprawy, przyznane zostało prawo do skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

– Jesteśmy usatysfakcjonowani wyrokiem szwedzkiego sądu, który całkowicie odrzucił zarzuty Gazpromu. Po blisko siedmiu latach od rozpoczęcia przez PGNiG postępowania arbitrażowego przeciw Gazpromowi wykonano znaczący krok w kierunku ostatecznego zamknięcia tej sprawy – podkreślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Gazprom zaskarżył zmianę cennika w kontrakcie jamalskim

Zaskarżone przez Gazprom rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie dotyczyło zmiany warunków cenowych w kontrakcie jamalskim od listopada 2014 r., na podstawie wniosku PGNiG. Wobec braku możliwości porozumienia polubownego, w maju 2015 r. PGNiG rozpoczęło przeciw Gazprom postępowanie arbitrażowe, a w lutym 2016 r. złożyło w tej sprawie pozew. W marcu 2020 r. trybunał wydał korzystne dla PGNiG orzeczenie, zmieniając formułę ustalania ceny kupna-sprzedaży gazu na bardziej rynkową, to znaczy – w większym stopniu powiązaną z cenami gazu na hurtowych rynkach europejskich. W czerwcu 2020 r. wyrok został przez Gazprom zaskarżony na gruncie formalnym.

Efektem wyroku arbitrażowego była poprawa warunków prowadzenia działalności handlowej przez PGNiG SA, a także zwrot przez Gazprom 1,5 mld dol. z tytułu ponownego rozliczenia zrealizowanych już dostaw gazu według formuły cenowej ustalonej przez Trybunał Arbitrażowy. Odzyskane środki PGNiG przeznaczyło m.in. na rozwój własnego wydobycia gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym zakup 21 koncesji należących do INOES E&P Norge, co jest zgodne z realizowaną przez Spółkę strategią dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu.

Czytaj też:
Rosja zakręciła kurek w gazociągu jamalskim. Gaz nie płynie do Europy

Opracował:
Źródło: Materiały prasowe