Rekordowy rok 2021 na GPW
Artykuł sponsorowany

Rekordowy rok 2021 na GPW

Debiut spółki Pepco Group na GPW. Na zdjęciu: prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – dr Marek Dietl
Debiut spółki Pepco Group na GPW. Na zdjęciu: prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – dr Marek Dietl Źródło: Materiały prasowe
W 2021 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowało 48 spółek, z czego na Głównym Rynku – 16 spółek. To niejedyny powód, dla którego poprzedni rok okazał się dla warszawskiego parkietu rekordowy. Cieszące inwestorów debiuty to tylko wycinek tego, co w minionym roku działo się na giełdzie.

Miniony rok Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie może uznać za wyjątkowo udany. Choć polska gospodarka wciąż jeszcze mierzyła się ze skutkami pandemii, to nie zniechęciło to inwestorów do giełdowych debiutów. Spółki realizujące zadania na jej rzecz (GPW Tech i GPW Benchmark) przeprowadziły kilka ważnych projektów, które będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. Rozwija się też Indeks WIG-ESG, który stanowi odpowiedź warszawskiego parkietu na zainteresowanie inwestorów tematyką odpowiedzialnego inwestowania. W minionym roku inwestorzy indywidualni dowiedli, że są rosnącą siłą. Ich obecność widać przede wszystkim na rynku NewConnect, za to na Głównym Rynku odpowiadali za co piątą transakcję.

Rekordowa liczba debiutów. Pepco Group zdeklasowało konkurencję

W 2021 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowało 48 spółek, a wartość IPO osiągnęła 9,4 mld zł. Na Głównym Rynku pojawiło się 16 spółek (w tym 4 przeszły z NewConnect), co jest najlepszym wynikiem od 2016 r. Największym IPO na warszawskiej giełdzie w ubiegłym roku okazał się majowy debiut Pepco Group, którego IPO osiągnęło wartość 3,2 mld zł (a uwzględniając opcję dodatkowego przydziału akcji - 3,7 mld zł). Był to zresztą nie tylko rekord na GPW, ale okazał się również jednym z dziesięciu największych europejskich debiutów w drugim kwartale 2021 r.

Był to również bardzo dobry rok dla rynku NewConnect. Wartość IPO przekroczyła 171 mln zł (+265 proc. r/r), co stanowi najlepszy wynik od ośmiu lat. Na NewConnect zadebiutowały 32 spółki, głównie z obszaru gamedev (tworzenie gier), nowych technologii i biotechnologii. W tej pierwszej branży polska giełda utrzymała pozycję światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek na obu parkietach.

Inwestorzy indywidualni odpowiadają za coraz większe obroty. Na NewConnect wiodą prym

Rok 2021 był kolejnym rokiem napływu na rynek inwestorów indywidualnych. Na koniec 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych prowadził ponad 1,374 mln rachunków. Dla porównania, na koniec 2020 roku było ich 1,329 mln, a więc przybyło 44,85 tys. rachunków (wzrost o 3,4 proc.).

Inwestorzy indywidualni odpowiadali za 22 proc. obrotów na Głównym Rynku akcji GPW. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 57 proc. obrotów, a polscy inwestorzy instytucjonalni – za 21 proc.

Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni zdecydowanie pozostawiają w tyle innych inwestorów: ich udział w obrotach wyniósł 88 proc. Wzrósł także udział inwestorów instytucjonalnych do 7 proc. oraz udział inwestorów zagranicznych do 6 proc.

Zmiana tendencji objęła rynek kontraktów terminowych. Po raz pierwszy od 10 lat największą rolę odegrali polscy inwestorzy instytucjonalni. Ich udział wyniósł 41 proc. Udział inwestorów indywidualnych spadł do 32 proc. obrotów, a inwestorów zagranicznych wzrósł do 27 proc. i był historycznie rekordowym wynikiem.

Segment spółek rodzinnych i uproszczenie procedur

Aby utrzymać imponującą liczbę debiutów, GPW zainicjowała kilka nowości, wśród których warto wskazać na uproszczenie i skrócenie czasu procedur dla spółek debiutujących na rynku oraz optymalizację procesu IPO. Nowością było uruchomienie segmentu spółek rodzinnych. Zakwalifikowanych zostało do niego 178 spółek z Głównego Rynku GPW. Średnia kapitalizacja spółki z tego segmentu wynosi 835 mln zł, najwięcej spółek reprezentuje branże: nieruchomości, inwestycje oraz odzież i obuwie. Kwalifikacja spółek do segmentu wynika z wytycznych Komisji Europejskiej: spółka giełdowa jest firmą rodzinną jeżeli osoba, która założyła albo przejęła firmę, wraz z jej rodziną i zstępnymi posiadają łącznie co najmniej 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej firmy.

Miniony rok przyniósł Grupie Kapitałowej GPW doskonałe wyniki finansowe: przychody ze sprzedaży wyniosły 407,6 mln zł, zysk EBITDA na poziomie 215,2 mln zł oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto – 161,3 mln zł.

Koszty operacyjne w 2021 r. wyniosły 229,4 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 56,3 proc.

Towarowa Giełda Energii wzmocniła swoją pozycję

Minione 12 miesięcy to okres wzmacniania pozycji Towarowej Giełdy Energii na arenie krajowej i międzynarodowej. TGE podpisała szereg dokumentów, których celem jest rozwój rynku gazu w regionie oraz „zielonych” gałęzi gospodarki w Polsce.

Zeszły rok przebiegł na TGE pod znakiem kontynuacji podstawowej działalności, ale też rekordów na rynkach spot energii elektrycznej (+4 proc. r/r) i gazu ziemnego (+10,8 proc. r/r), a w przypadku Rejestru Gwarancji Pochodzenia zanotowano wzrost aż o 65,5 proc. w stosunku do 2020 r.

Podpisując szereg dokumentów, których celem jest rozwój rynku gazu w regionie oraz „zielonych” gałęzi gospodarki w Polsce, Giełda dała jasny sygnał o gotowości do wspierania działań zmierzających do rozwoju branży energetycznej oraz oferty biznesowej TGE. Wśród najważniejszych umów można wskazać na zawarte pod koniec roku porozumienie polsko-węgierskie dotyczące utworzenia wspólnej, regionalnej izby rozliczeniowej (Central Post-trade Solutions), w skład której wejdą węgierska izba Keler CCP oraz polska Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych.

GPW Tech wprowadziła dwa nowe produkty

Prężnie rozwijało się także „technologiczne ramię giełdy”, czyli GPW Tech. To spółka powstała w końcu 2019 roku. Sto procent udziałów tego podmiotu jest w rękach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W zeszłym roku spółka wprowadziła na rynek dwa nowe produkty: GPW STORK i Kalkulator Indeksów. Ten pierwszy to aplikacja webowa optymalizująca proces analizy danych rynkowych w zakresie detekcji nadużyć, manipulacji i insider trading na rynku. Kalkulator Indeksów jest natomiast nową aplikacją do obliczania indeksów giełdowych, która - w porównaniu do poprzedniego systemu - charakteryzuje się wysoką wydajnością i daje możliwość tworzenia nowych indeksów.

Ponadto w zeszłym roku spółka kontynuowała prace nad narzędziem GRC do zarządzania w obszarze Governance, Risk, Compliance. Moduły Governance i Compliance na początku zostaną wdrożone na GPW, a następnie udostępniane przez GPW Tech klientom zewnętrznym.

Padły ważne słowa dotyczące wyliczania stawek WIBOR/WIBID

Implementacja Kalkulatora Indeksów znacznie poprawiła wydajność operacyjną spółki GPW Benchmark. Spółka wprowadziła indeks WIG140 i zapowiedziała też zmianę w zakresie indeksów branży gamingowej, realizując strategię rozwoju oferty Indeksów Giełdowych. W ubiegłym roku GPW Benchmark współorganizowała pierwszy Kongres Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej, poświęcony dyskusji na temat przyszłości wskaźnika kluczowego WIBOR i rozwoju oferty nowoczesnychczysto transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Wiceprezes zarządu przedstawiła możliwe scenariusze zmian Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR oraz scenariusz stopniowego ich zastępowania przez nowe typy wskaźników referencyjnych.

Działania związane z analizą możliwych zmian w sposobie wyliczania stawek WIBOR/WIBID wynikają z poziomu transakcyjności, stopniowego odstępowania od wskaźników typu ibor na świecie oraz zainteresowaniem podmiotów posiadaniem alternatywnych wskaźników referencyjnych.

Odpowiedzialne inwestowanie. Środowisko, czynniki społeczne i ład korporacyjny

W 2021 r. Grupa Kapitałowa GPW prowadziła wiele działań w obszarze ESG, który promuje społecznie odpowiedzialne inwestowanie. E to czynniki środowiskowe, S to czynniki społeczne, a G to elementy ładu korporacyjnego. Na całym świecie istnieje już ponad 1000 indeksów powiązanych z ESG, a globalni inwestorzy wykazują coraz większe zainteresowanie tym tematem.

W ramach działań w tym obszarze warto odnotować przyjęcie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w których znalazły się m.in. kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń. We współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju zostały opublikowane też „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz „Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego”, które wspierają emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów. Nową inicjatywą w zakresie ESG była organizacja pierwszej edycji konkursu „Liderzy ESG”, natomiast ukoronowaniem działań - przyjęcie pod koniec ubiegłego roku „Strategii ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”, która wytycza kierunki działań w trzech filarach: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

GPW rozwija nowatorskie projekty strategiczne

Na koniec warto wspomnieć o inicjatywach strategicznych, które GPW rozwijała w ubiegłym roku. W ramach projektu GPW Private Market zostało podpisane memorandum o współpracy z Artinfo.pl, którego efektem będzie stworzenie ram biznesowych umożliwiających tokenizację dzieł sztuki.

Trwają też prace nad projektem GPW Data, którego efektem będzie wdrożenie nowatorskiego systemu wykorzystującego techniki sztucznej inteligencji do gromadzenia oraz udostępniania danych rynkowych, wspierających decyzje inwestycyjne.

Rozwijana jest także inicjatywa GPW Ventures, której misją jest przyciąganie spółek na rynek kapitałowy przez oferowanie finansowania jeszcze przed giełdowym debiutem.

Ponadto w 2021 roku trwały intensywne prace nad utworzeniem nowego rynku w ramach ASO GPW – GlobalConnect, który ma być miejscem, gdzie inwestorzy mogliby handlować akcjami najbardziej znanych blue chipów z Europy (w pierwszej fazie) i z USA (w drugiej fazie). Za płynność i wprowadzenie akcji do obrotu będą odpowiadać Wprowadzający Animatorzy Rynku. Jedną z jego zalet będzie możliwość handlu na GlobalConnect podczas trwania sesji giełdowej na GPW i notowania w polskim złotym.