Episkopat krytykuje zmiany w Polskim Ładzie. Nie uwzględniono duchownych

Episkopat krytykuje zmiany w Polskim Ładzie. Nie uwzględniono duchownych

Episkopat
Episkopat Źródło: Newspix.pl
Dwa tygodnie temu rząd ogłosił zmiany mające w praktyce na celu naprawę tzw. Polskiego Ładu. Jedno z zaproponowanych rozwiązań budzi krytykę Konferencji Episkopatu Polski zdaniem którego resort finansów nie wziął pod uwagę grupy podatników, jakimi są duchowni.

Przed dwoma tygodniami rząd ogłosił kolejne założenia tzw. tarczy antyputinowskiej, które uznano zarazem za działania mające na rzecz naprawę tzw. Polskiego Ładu. Zapowiedziano m.in. obniżkę PIT z 17 do 12 proc. w miejsce ulgi dla klasy średniej, czy preferencje dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców działających na własny rachunek.

Tymczasem – jak informuje „Fakt” – z proponowanych zmian nie są zadowoleni duchowni. Gazeta prezentuje treść opinii Konferencji Episkopatu Polski do projektowanych zmian.

„Pominięto osoby duchowne”

– Omawiany projekt rozszerza krąg podatników, do których mają być zaadresowane rozwiązania rekompensujące likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego. Podporządkowane temu celowi zmiany odniesiono w projekcie zwłaszcza do osób prowadzących działalność gospodarczą, które realizują obowiązek podatkowy w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej – pisze Konferencja Episkopatu Polski.

– Fakt ten niewątpliwie zasługuje na pozytywną ocenę (co oczywiście samo w sobie nie rozstrzyga jeszcze kwestii adekwatności proponowanych rozwiązań). Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu projektu, zgodnie z którymi wprowadzenie proponowanych przepisów "zapewni, że rozwiązania zaadresowane zostaną do wszystkich grup podatników" i tym razem pominięto jednak co najmniej jedną grupę podatników – osoby duchowne opłacające podatek w formie ryczałtu – podkreśla Episkopat.

W piśmie podkreślono również, że pominięcie w przepisach duchownych nie zostało w żaden sposób uzasadnione, zarówno teraz, jak i w zeszłym roku, gdy trwały prace nad Polskim Ładem. „Fakt” przypomina, że Episkopat już wtedy wskazywał, że rządowy program uderza finansowo w duchownych, którzy zwykle są na ryczałcie i do końca zeszłego roku mogli odliczać część składki zdrowotnej od podatku. Od 1 stycznia, tak jak inne osoby prowadzące własną działalność, muszą zapłacić ją w całości. W tej chwili Konferencja Episkopatu Polski oczekuje, by również duchowni mogli odliczać część składki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie mają przysługiwać pracującym na własny rachunek.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raport


Czytaj też:
Soboń o Polskim Ładzie: Błędów, które zostały popełnione, było zbyt dużo

Źródło: Fakt
 0

Czytaj także