Ekonomiści dla „Rzeczpospolitej”: Polska byłaby bezpieczniejsza w strefie euro

Ekonomiści dla „Rzeczpospolitej”: Polska byłaby bezpieczniejsza w strefie euro

Kurs euro szybuje w górę. Tak wysokiej ceny nie było od 12 lat!
Kurs euro szybuje w górę. Tak wysokiej ceny nie było od 12 lat! Źródło: Materiały prasowe
Żadnej gospodarce nie sprzyjają wahania waluty o 10 proc. w ciągu tygodnia czy dwóch – zauważyła prof. dr hab. Joanna Turowicz z UW. To głos za tym, by Polska rozpoczęła starania o przyjęcie do strefy euro. O to, czy jest to odpowiedni moment, „Rzeczpospolita” zapytała 37 naukowców.

Dyskusje o tym, czy Polska powinna, w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie, przyjąć europejską walutę, wracają regularnie od kilkunastu lat. Liczba zwolenników i przeciwników wstąpienia do eurolandu jest zbliżona, ale jak przypomina „Rzeczpospolita”, w maju 2021 roku zwolenników było nieco więcej. To wtedy po raz ostatni Komisja Europejska badała stosunek Polaków do euro i 51 proc. ankietowanych – najwięcej od 2009 r. – uznało, że przyjęcie tej waluty byłoby dla naszego kraju korzystne.

Wydarzenia na Ukrainie motywują do przyjęcia euro

O stosunek do przyjęcia waluty europejskiej „Rzeczpospolita” zapytała 37 naukowców, którzy wzięli udział w XII rundzie panelu eksperckiego. Niemal 65 proc. zgodziło się z tezą (w tym zdecydowanie), że „wydarzenia w Ukrainie stanowią argument na rzecz możliwie szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro”. Odpowiedzi negatywnej udzieliło 24,3 proc. ankietowanych. Większość uczestników badania uważa, że jako członek strefy euro Polska byłaby krajem bezpieczniejszym finansowo, czyli stabilniejszym. To zaś obniżałoby premię za ryzyko związane z inwestowaniem nad Wisłą i tym samym poprawiało długofalowe perspektywy rozwoju polskiej gospodarki.

Dr hab. Cezary Wójcik, profesor SGH, zauważył, że wojna w Ukrainie dowiodła, jak ważne jest nasze uczestnictwo w strukturach UE i NATO. – Proces integracji ze strefą euro miałby pozytywny wpływ na wzmocnienie naszego udziału w tych strukturach i w tym sensie zwiększałby nasze bezpieczeństwo zarówno militarne, jak i gospodarcze. Sytuacja geopolityczna zmienia się tak, że musimy jako kraj jasno określić swoje miejsce i nie możemy pozwolić sobie na bycie „pomiędzy” – przekonuje.

Z tezą, że „Polska byłaby bezpieczniejsza finansowo jako członek strefy euro”, zgodziło się (w tym zdecydowanie) aż 70 proc. uczestników tej rundy naszego panelu eksperckiego. Przeciwnego zdania jest jedynie 10 proc. z nich.

Prof. dr hab. Joanna Turowicz z UW i think tanku GRAPE, zauważyła, że żadnej gospodarce nie sprzyjają wahania waluty o 10 proc. w ciągu tygodnia czy dwóch – a właśnie z takim wahaniem mieliśmy niedawno do czynienia. Spadek wartości złotego przyczyni się to do wzrostu i tak już najwyższej od 20 lat inflacji, ale też może osłabić wiarygodność NBP, którego prezes w styczniu deklarował, że będzie dążył do umocnienia polskiej waluty, aby przyspieszyć walkę z nadmierną inflacją.

Czytaj też:
Złoty zareagował na rozmowy pokojowe. Wreszcie dobre wiadomości

Opracowała:
Źródło: Rzeczpospolita
 0

Czytaj także