W co inwestować? Ekspert tłumaczy: historia lubi się powtarzać

W co inwestować? Ekspert tłumaczy: historia lubi się powtarzać

Giełda Papierów Wartościowych, zdjęcie ilustracyjne
Giełda Papierów Wartościowych, zdjęcie ilustracyjne Źródło: GPW
Aktywnie szukajmy ekspozycji na daną fazę cyklu gospodarczego i nie bójmy się inwestowania – czy to aktywnie (akcje, fundusze) czy pasywnie (ETF-y) – radzi ekspert Marek Kaźmierczak i tłumaczy, że jesteśmy aktualnie w cyklu, który – w mniejszym lub większym nasileniu – powtarza się od lat.

Po pierwsze – akcje. Wchodząc w 2022 rok wyceny spółek amerykańskich i europejskich były na poziomach, które znajdowały się znacznie powyżej długoterminowych średnich dla ostatniej dekady. Co ciekawe, można było zaobserwować silną zależność wzrostu bilansu amerykańskiego banku centralnego FED (czyli, drukowania pieniędzy przez skup aktywów) od wzrostu wycen spółek. Dodatkowo, w ostatniej dekadzie stopy procentowe były sukcesywnie obniżane. Doprowadziło to do istotnego wzrostu cen większości aktywów – akcji, obligacji, nieruchomości i surowców.

Artykuł został opublikowany w 18/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.