UE zawiesi wszystkie cła na import z Ukrainy

UE zawiesi wszystkie cła na import z Ukrainy

Siedziba Komisji Europejskiej, zdjęcie ilustracyjne
Siedziba Komisji Europejskiej, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / roibu
Komisja Europejska zaproponowała dziś zawieszenie na okres jednego roku ceł importowych na wszystkie towary eksportowane z Ukrainy do Unii Europejskiej. Władze Komisji Europejskiej zwracają uwagę, że UE nigdy wcześniej nie wprowadziła takich środków liberalizacji handlu.

Komisja Europejska zaproponowała w środę zawieszenie na okres jednego roku ceł importowych na wszystkie towary eksportowane z Ukrainy do Unii Europejskiej. Ponadto KE proponuje zawieszenie wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec ukraińskiego eksportu stali. Ma to pomóc w pobudzeniu ukraińskiego eksportu do UE oraz złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów w obliczu inwazji militarnej Rosji.

– Niesprowokowana i nieuzasadniona agresja Rosji ma poważny wpływ na gospodarkę ukraińską. Prowadziłam rozmowy z prezydentem Zełenskim na temat sposobów wsparcia gospodarki, wykraczających poza udzielaną przez nas pomoc makrofinansową i dotacje. Oboje zgadzamy się, że szybkie i szerokie zawieszenie ceł importowych ma kluczowe znaczenie dla ożywienia ukraińskiej gospodarki – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Bezprecedensowa pomoc

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a zarazem komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis podkreśla, że Unia Europejska nigdy wcześniej nie wprowadziła takich środków liberalizacji handlu, które są bezprecedensowe w swojej skali.

– Od początku rosyjskiej agresji UE priorytetowo traktuje znaczenie podtrzymania rozwoju gospodarki Ukrainy, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla wygrania przez nią wojny, jak i dla ponownego stanięcia na nogi po jej zakończeniu. Środki te bezpośrednio pomogą ukraińskim producentom i eksporterom. Wzbudzą zaufanie do ukraińskiej gospodarki i dadzą wyraźny sygnał, że UE zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc Ukrainie w potrzebie – podkreślił Dombrovskis.

Z danych przytoczonych przez Money.pl wynika, że w zeszłym rok dwustronny handel pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą osiągnął najwyższy poziom od czasu wejścia w życie Umowy o Strefie Wolnego Handlu pomiędzy UE a Ukrainą. Było to ponad 52 mld euro, czyli dwukrotnie więcej niż przed wejściem w życie tej umowy.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raport


Czytaj też:
Przewodniczący Rady Europejskiej rozmawiał z Putinem. Zwrócił się do niego z apelem