Ale będzie farma!

Ale będzie farma!

Budowa farmy Fotowoltaicznej Tauron
Budowa farmy Fotowoltaicznej Tauron Źródło: Materiały prasowe
Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… – największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Zajmie ona powierzchnię 22 boisk do piłki nożnej (16 ha). Tauron postawi na tym terenie 94 tysiące paneli słonecznych.

Na olbrzymiej łące w Mysłowicach, na której wcześniej było składowisko odpadów paleniskowych, poszły w ruch łopaty w kolorze magentowym. Tym symbolicznym gestem, wykonanym przez obecnych na uroczystości gości, rozpoczęto budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce.

Odpowiedź na wyzwania

Słońce przygrzewało, jakby chciało przyklasnąć tej proekologicznej inicjatywie. Poparł ją premier Mateusz Morawiecki, który dał temu wyraz w przesłanym liście, odczytanym podczas uroczystości. Pisał w nim: „Rozpoczynane dziś przedsięwzięcie wpisuje się w naszą wizję Polski przyszłości, w której odnawialne źródła energii są impulsem do dalszego rozwoju gospodarczego. (…) Jestem przekonany, że podjęte przez spółkę działania, zmierzające do urzeczywistnienia tego bardzo ambitnego projektu, dowodzą zarówno odwagi w odpowiadaniu na wyzwania teraźniejszości, jak i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości”.

Elektrownia o łącznej mocy 100 MW ma zacząć działać już w drugiej połowie przyszłego roku. Budowa odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym, dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, w drugim – około 60 MW.

Farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii – czyli tyle, ile jej potrzebuje 16 tys. gospodarstw domowych (50-tysięczne miasto). Produkcja energii ze słońca pozwoli na ograniczenie emisji CO2 aż o 30 tys. ton.

Farma fotowoltaiczna Tauron - infografika

Chodzi nie tylko o ekologię

Oprócz aspektu ekologicznego istotny jest jeszcze jeden – geopolityczny. Zwrócił na niego uwagę obecny na uroczystości minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który mówił: „Myślę, że kiedy dwa lata temu przygotowywano dokumentację dotyczącą tego projektu, nikt nie mógł się spodziewać, jak ważnym projektem będzie ta inwestycja. Otóż to już nie tylko projekt proekologiczny, ale przede wszystkim to jeden z tych projektów, który nas uniezależni od dostaw i źródeł energii zza wschodniej granicy”.

Również wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, gratulując w liście rozpoczęcia nowego ambitnego przedsięwzięcia, podkreślił jego znaczenie w obecnej sytuacji: „Plany Taurona w zakresie budowy i eksploatacji odnawialnych źródeł energii są bardzo ambitne. Oprócz energetyki słonecznej, Grupa konsekwentnie rozwija morską energetykę wiatrową na Bałtyku. Te imponujące i dalekowzroczne działania pokazują, że mając takich partnerów jesteśmy w stanie wypracować najlepszą dla Polski bezpieczną ścieżkę transformacji, która zapewni równość szans i odpowie na aktualne wyzwania geopolityczne”.

Z kolei obecny na uroczystości prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz wypunktował korzyści z nowego przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności: „Dzięki tego typu inwestycji Mysłowice będą mogły ze spokojem spoglądać w przyszłość, rozwijać się, a nasi mieszkańcy będą szczęśliwi, że mają nowe miejsca pracy i inwestycje proekologiczne, które są bardzo pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo”.

Energia ze słońca

„Konsekwentnie realizujemy program budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron”– podkreślał w trakcie uroczystości Artur Warzocha, wiceprezes Grupy Tauron. Budowana na rekultywowanym obszarze farma fotowoltaiczna pod Mysłowicami to już czwarte takie przedsięwzięcie firmy. Pierwsza elektrownia słoneczna o mocy 5 MW powstała w 2020 roku w Jaworznie na terenie dawnej elektrowni węglowej i w ciągu zaledwie 10 miesięcy pracy przekroczyła próg rocznej produktywności. Druga farma fotowoltaiczna, Choszczno I, o mocy 6 MW, działa od niespełna roku w województwie zachodniopomorskim. Trzecią, Choszczno II, o mocy 8 MW, oddano do użytku w styczniu tego roku.

„Budowa farmy w Mysłowicach to istotny krok w realizacji celów naszej strategii, czyli Zielonego Zwrotu Taurona. Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. będzie możliwe właśnie dzięki takim inwestycjom”– mówił Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy Tauron.

Zielony Zwrot Taurona

Cele nowej strategii Grupy Tauron, o których mówił prezes Paweł Szczeszek, mają być zrealizowane do 2030 roku. Priorytetem nowej strategii jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii. W 2030 roku wszyscy klienci Taurona będą dysponować inteligentnymi licznikami, a obsługa klientów będzie w pełni zdigitalizowana.

Nowa strategia energetycznego lidera zakłada przyspieszenie Zielonego Zwrotu Taurona poprzez skokowe zwiększenie mocy odnawialnych źródeł energii. „Już za trzy lata planujemy dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych” – zapewnia Paweł Szczeszek.2030 roku moc ma wzrosnąć do 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. produkcji firmy. Z tego z samych farm fotowoltaicznych do 2025 roku moc ma się zwiększyć do 700 MW, aby w 2030 roku wzrosnąć do 1400 MW.

Źródło: Materiały prasowe
 2

Czytaj także