Podatek od spadku i darowizn. Szykują się zmiany

Podatek od spadku i darowizn. Szykują się zmiany

Pogrzeb
Pogrzeb Źródło:Pixabay
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w podatku od spadków i darowizn. Zakładają one m.in. podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku od spadków i darowizn w związku ze wzrostem cen towarów nieżywnościowych.

W poniedziałek wieczorem na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych.

Wysokość podatku od spadków i darowizn nie jest stała i zależy od wartości otrzymywanego mienia oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy nabywcą oraz spadkodawcą albo darczyńcą, czyli od grupy podatkowej. W rezultacie wartość podatku waha się od 3 do nawet 20 proc. Na obowiązek płacenia podatku od spadków i darowizn wpływ mają stopień pokrewieństwa oraz obowiązująca kwota wolna od podatku.

Zgodnie ze stopniem pokrewieństwa wyróżnia się trzy grupy podatkowe:

  • grupę 1, obejmującą małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, pasierbów, zięciów, synowe, ojczymów, macochy, teściów i teściowe (obecnie 9637 zł kwoty wolnej od podatku);
  • grupę 2, obejmującą zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków innych zstępnych (7276 zł kwoty wolnej);
  • grupę 3, obejmującą wszystkie pozostałe osoby nieujęte w grupie 1 lub 2 (4902 zł kwoty wolnej).

Jaka kwota wolna po zmianach?

Zgodnie z przygotowanym w resorcie finansów projektem kwota wolna miałaby wynosić:

  • dla grupy 1 – 10 434 zł;
  • dla grupy 2 – 7878 zł;
  • dla grupy 3 – 5308 zł.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 proc., minister finansów podwyższa kwoty wolne od podatku w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen (na podstawie ogłaszanych w okresie od I kwartału 2003 r. do II kwartału 2022 r. komunikatów prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku ustalono, że w tym czasie ceny wzrosły o 8,27 proc.).

W uzasadnieniu poinformowano, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:
Rząd obniży VAT? Słowa wiceministra nie pozostawiają wątpliwości

Źródło: TVN 24 Biznes, Bankier.pl