Dodatek elektryczny. Ostatni moment na złożenie wniosku

Dodatek elektryczny. Ostatni moment na złożenie wniosku

Złożenie wniosku
Złożenie wniosku Źródło: PAP / Wojciech Olkuśnik
Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mają już bardzo niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek elektryczny. Do wzięcia jest od 1 tys. zł do 1,5 tys. zł.

Dodatek elektryczny został wprowadzony ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny. Kto może liczyć na 1500 zł?

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

We wniosku muszą znaleźć się dane dotyczące wnioskodawcy i wszystkich członków jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Resort przypomina, że dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Ostatni moment na złożenie wniosku

Wnioski o dodatek elektryczny można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania od 1 grudnia zeszłego roku do 1 lutego br., co oznacza, że zainteresowani świadczeniem mają już bardzo niewiele czasu na złożenie dokumentu. Dodatek będzie wypłacany do 31 marca br.

Czytaj też:
Moskwa o cenach energii w 2024 r. Wskazuje na kluczowy czynnik
Czytaj też:
Rząd dostrzegł kreatywność Polaków przy dodatku węglowym. Dojdzie do uszczelnienia przepisów?

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska