Waloryzacja rent i emerytur już za miesiąc. Minister o kluczowym wskaźniku

Waloryzacja rent i emerytur już za miesiąc. Minister o kluczowym wskaźniku

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock
Na miesiąc przed waloryzacją rent i emerytur minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ujawnia, że prognozowany wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniesie nie mniej niż 12,3 proc. Szacowany koszt podwyżki to ok. 43,6 mld zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało odpowiedź na pytania, jakie pojawiły się podczas debaty nad expose premiera Donalda Tuska w kwestii planowanej przez rząd waloryzacji rent i emerytur w 2024 roku.

Waloryzacja rent i emerytur. Jaki wskaźnik?

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że prognozowany wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie w tym roku nie mniej niż 12,3 proc. – Na 2024 r. w budżecie państwa są zagwarantowane środki finansowe na waloryzację świadczeń – zapewnia Dziemianowicz-Bąk.

Szacowany przez resort rodziny i polityki społecznej całkowity koszt waloryzacji świadczeń przy prognozowanym wskaźniku 12,3 proc. to ok. 43,6 mld zł, łącznie ze skutkiem finansowym podwyższenia wysokości tzw. 13 i 14 emerytury. Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że dodatki te zostaną w tym roku wypłacone.

Minister rodziny i polityki społecznej odnosi się też do tzw. drugiej waloryzacji rent i emerytur, która miałaby nastąpić w sytuacji, gdy inflacja od stycznia do końca czerwca danego roku przekroczy 5 proc.

– Mechanizm podwójnej waloryzacji świadczeń stanowi instrument zabezpieczenia ich wartości w dobie niepewnej sytuacji gospodarczej wywołanej m.in. przez politykę poprzedniego rządu. Szczególnie, że jednorazowe dodatki, które oczywiście utrzymamy, nie wchodzą w tzw. podstawę waloryzacji, nie wpływają zatem na realną wartość rent i emerytur — podkreśla Dziemianowicz-Bąk.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie znany za tydzień, po tym jak Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane dotyczące wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym (jak wiadomo średnioroczny poziom inflacji wyniósł 11,4 proc.), zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Waloryzacja już za miesiąc

Waloryzacja rent i emerytur następuje wraz z początkiem marca. Wzrost świadczeń ma zrekompensować seniorom wzrost cen towarów i usług a tym samym kosztów życia.

Wskaźnik waloryzacji w 2023 roku wyniósł 14,8 proc. Obecnie najniższe emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto.

Czytaj też:
ZUS roześle 10 mln listów do emerytów i rencistów
Czytaj też:
Zasiłek pogrzebowy wyższy niż zapowiadano. Ile będzie wynosił?

Źródło: PAP, Wprost.pl