ZUS roześle 10 mln listów do emerytów i rencistów

ZUS roześle 10 mln listów do emerytów i rencistów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Źródło: Shutterstock / Grabowski Foto
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. - Deklaracje zostaną wysłane do końca lutego tego roku - oświadczył rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Każdego roku na przełomie stycznia i lutego ZUS wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

ZUS rozsyła formularze do emerytów i rencistów

– Ponad 10 milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje zostaną wysłane do końca lutego tego roku – oświadczył rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Rzecznik przypomina, że Zakład nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Deklaracje będą rozsyłane do końca lutego.

Dla kogo PIT-40A?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie 0 zł. Otrzymają go również emeryci i renciści mieszkający za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11 zostanie rozesłany podatnikom, którzy w ubiegłym roku otrzymali świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu bądź ugody.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Czytaj też:
Odwołano cały zarząd PARP. Minister wskazała, kto pokieruje instytucją
Czytaj też:
Pensje w górę. Przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 8 tys. złotych

Opracowała:
Źródło: Wprost