Zasiłek pogrzebowy wyższy niż zapowiadano. Ile będzie wynosił?

Zasiłek pogrzebowy wyższy niż zapowiadano. Ile będzie wynosił?

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy Źródło: Shutterstock
Zasiłek pogrzebowy wzrośnie więcej niż zapowiadano w czasie kampanii wyborczej. Projekt ustawy znajduje się już w Centrum Legislacyjnym Rządu.

Zasiłek pogrzebowy obecnie wynosi 4 tysiące złotych. Kwota ta obowiązuje od 2011 roku i przez te wszystkie lata nie uległa żadnej zmianie, mimo znacznego wzrostu inflacji. Koalicja Obywatelska obiecała podniesienie świadczenia, które ma zostać podniesione prawdopodobnie już w połowie 2024 roku.

O ile wzrośnie zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 tysięcy złotych do 7 tysięcy złotych, czyli więcej niż zapowiadano podczas kampanii wyborczej. Przed wyborami Donald Tusk zapowiadał, że świadczenie wzrośnie do 6450 zł. Co więcej, ma ono podlegać waloryzacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Obecna kwota 4 tysięcy złotych nie pozwala zorganizować pochówku niemal w żadnym regionie kraju. Lewica postulowała, by zasiłek wzrósł dwukrotnie, do kwoty 8 tysięcy złotych, ale jak twierdzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski, tak znaczące podniesienie świadczenia nie będzie możliwe.

„Kwota 8000 zł, czyli dwukrotnie podwyższenie, to jest dosyć dużo. W kampanii wyborczej ani po stronie Lewicy, ani Koalicji Obywatelskiej taki postulat się nie pojawiał. Natomiast ustalenie tej kwoty jest przed nami. Na pewno będzie to znaczące podwyższenie zasiłku pogrzebowego, takie które da szanse na sfinansowanie kosztów pogrzebu” – zapowiedział.

Od kiedy wzrośnie zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy najprawdopodobniej wzrośnie od 1 lipca 2024 roku. Obecnie projekt ustawy został skierowany do Centrum Legislacyjnego Rządu.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zmarły musiał być jednak ubezpieczony lub pobierać wypłacane przez ZUS świadczenie (np. emeryturę). Zasiłek przysługuje także po członku rodziny ubezpieczonego albo emeryta lub rencisty.

Obecnie zasiłek wynosi 4 tysiące złotych. Taką kwotę otrzymuje członek rodziny zmarłego, organizujący pogrzeb, niezależnie od tego, jakie rzeczywiście koszty poniósł.

Zwrot za organizację pogrzebu może otrzymać również osoba spoza rodziny, np. pracodawca czy sąsiad lub gmina. Wtedy zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, jednak nie więcej niż 4 tys. zł.

Czytaj też:
Zasiłek stały 2024. Ile wynosi i kto może się o niego ubiegać?
Czytaj też:
Zasiłek wyrównawczy 2024. Co to jest i ile wynosi?