Nowe świadczenie dla małżeństw z wieloletnim stażem. Polacy zabrali głos

Nowe świadczenie dla małżeństw z wieloletnim stażem. Polacy zabrali głos

Małżeństwo z wieloletnim stażem
Małżeństwo z wieloletnim stażem Źródło:Shutterstock
Prawie dwie trzecie Polaków popiera wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla par z wieloletnim stażem małżeńskim - wynika z badania SW Research dla „Wprost". Przeciwnego zdania jest co piąty respondent.

Do Senatu wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia świadczenia dla małżeństw z długim stażem. Senacka komisja zdecydowała, że do podjęcia dalszych prac nad projektem będzie potrzebna opinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Twórcą petycji jest emerytowany radca prawny Eugeniusz Szymala. Jego zdaniem pary z wieloletnim stażem małżeńskim powinny otrzymać świadczenie podobne do tego, jakie otrzymują osoby, które ukończą 100 lat (tzw. emerytura honorowa, jej wysokość wynosi obecnie ponad 6,2 tys. zł), tyle że byłoby one przyznawane jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat.

W petycji zaproponowano, by po 50 latach małżeństwa para mogła otrzymać 5 tys. zł. Im staż będzie dłuższy, tym kwota świadczenia będzie wyższa. Proponowane kwoty wyglądają następująco:

  • 55 lat – 5,5 tys. zł;
  • 60 lat – 6 tys. zł;
  • 65 lat – 6,5 tys. zł;
  • 70 lat – 7 tys. zł;
  • 75 lat – 7,5 tys. zł.

Para, która będzie mogła poszczycić się 80-letnim stażem małżeńskim otrzyma 8 tys. zł.

Twórca petycji podkreśla, że koszty wprowadzenia nowego świadczenia nie byłyby duże, ponieważ dodatek dla małżeństw z długim stażem obejmowałby wyłącznie seniorów. Szymala zwraca uwagę, że w przypadku takich osób „termin dalszego życia jest krótki i statystycznie przewidywalny".

Czy jest Pan/Pani za przyznaniem świadczenia dla par z co najmniej 50-letnim stażem?

Jak do wprowadzenia nowego świadczenia podchodzą Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost". Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za przyznaniem jednorazowego świadczenia dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim?", 62,9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania jest 22,1 proc. respondentów, a 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z badania wynika, że zwolennikami nowego świadczenia częściej są mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 67,3 proc. i 59,1 proc.).