Od czerwca zmiany dla oszczędzających. Chodzi o obligacje

Od czerwca zmiany dla oszczędzających. Chodzi o obligacje

Pieniądze w portfelu
Pieniądze w portfelu Źródło:Shutterstock / ASkwarczynski
Wraz z początkiem przyszłego miesiąca Ministerstwo Finansów zmodyfikuje oprocentowanie obligacji skarbowych dla klientów detalicznych. Zwiększone zostaną marże obligacji uzależnionych od inflacji.

Ministerstwo Finansów informuje, że wraz z początkiem czerwca zmodyfikuje oprocentowanie obligacji skarbowych dla klientów detalicznych. – Dostosowujemy oprocentowanie obligacji detalicznych do zmian zachodzących na rynku finansowym, zwiększamy marże dla obligacji o terminie zapadalności 4-, 6-, 10- i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji, korygujemy oprocentowanie oraz marże obligacji o zapadalności od 1 roku do 3 lat – czytamy w komunikacie resortu.

Od czerwca zmiana oprocentowania obligacji

W dalszej części komunikatu ministerstwo podaje, że obligacje z czerwcowej oferty, z wyjątkiem obligacji 3-miesięcznych OTS0924 i 1-rocznej ROR0625, będą sprzedawane w drodze zamiany, po bardziej atrakcyjnej cenie w stosunku do standardowej. Dla każdego rodzaju obligacji będzie możliwe uzyskanie innego dyskonta – im dłuższa obligacja tym wyższe dyskonto. Najwyższe wartości dyskonta przewidziane są dla obligacji 4-letnich COI i 10-letnich EDO, których oprocentowanie jest oparte na inflacji. Promocyjne ceny zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji oferowanych w czerwcu wyniosą:

  • 99,85 zł – dla 2-letnich DOR0626,
  • 99,80 zł – dla 3-letnich TOS0627,
  • 99,70 zł – dla 4-letnich COI0628,
  • 99,60 zł – dla 10-letnich EDO0634.

Nowe oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 5,95 proc., a 2-letnich 6,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku, a cieszących się od dłuższego czasu największą popularnością obligacji 3-letnich – 6,20 proc.

Bez zmian pozostaje oprocentowanie obligacji 4- i 10- letnich, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. Oprocentowane będą one odpowiednio: 6,55 proc. 4-letnie oraz 6,80 proc. 10-letnie.

W przypadku 6- i 12-letnich obligacji rodzinnych, przeznaczonych dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus”, oprocentowanie również się nie zmieni i wynosić będzie odpowiednio 6,75 proc. i 7,05 proc. w pierwszym roku.

Z kolei oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży, którą w czerwcu podniesiono do poziomu 1,50 proc.. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku zwiększona marża wyniesie 2,00 proc.

– Podnieśliśmy również, preferencyjne w stosunku do standardowej oferty, marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10 latek. Nowe, wyższe marże wynoszą odpowiednio: 2,00% dla obligacji 6-letnich oraz 2,50% dla 12-letnich – podaje Ministerstwo Finansów.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która pozostaje bez zmian dla obligacji 1- rocznych i wynosi 0,00 proc. Zmianie ulega natomiast marża dla obligacji 2-letnich, oferowanych w czerwcu, która wyniesie 0,35 proc.

Agent przypomni o możliwości zmiany

– W czerwcu dostosowujemy warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych do bieżących warunków rynkowych, przy zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Podwyższamy marże dla obligacji, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji, przy jednoczesnej korekcie oprocentowania obligacji o zapadalności od 1 roku do 3 lat i marży dla obligacji 2-letnich – komentuje Jurand Drop, wiceminister finansów.

– Gdy zbliża się termin wykupu naszych obligacji, agent emisji, u którego mamy konto z obligacjami przypomni o możliwości zamiany. W informacji zawarte są istotne terminy oraz wskazówki dotyczące sposobu złożenia dyspozycji. Wystarczy, aby we wskazanym terminie wybrać „nowe” obligacje, które otrzymamy za „stare” i nasza dyspozycja wykona się automatycznie. W dniu wykupu naszych „starych” obligacji otrzymamy nowe. Zatem zamiana obligacji, to oprócz dodatkowego zysku, również wygoda i ciągłość pomnażania oszczędności – dodaje.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Czytaj też:
Jak inwestować i kiedy zacząć? „Nawet 100 złotych co miesiąc”
Czytaj też:
Lokaty na pół roku. Najwyższa obecnie stawka na rynku

Źródło: Ministerstwo Finansów