Pracujemy 11 minut dłużej niż 10 lat temu. Są najnowsze dane GUS

Pracujemy 11 minut dłużej niż 10 lat temu. Są najnowsze dane GUS

Zmęczony pracownik
Zmęczony pracownik Źródło: Shutterstock
W Polsce trwa dyskusja nad skróceniem czasu pracy, tymczasem najnowsze dane GUS wskazują, że w zeszłym roku pracowaliśmy o 11 minut dłużej niż przed dekadą. Niewiele czasu poświęcamy na odpoczynek.

Główny Urząd Statystyczny w informacji o dobowym budżecie czasu ludności w 2023 roku podał, że w ubiegłym roku przeciętny Polak w wieku 15 lat lub więcej pracował zawodowo o 11 minut dłużej niż dziesięć lat temu.

Więcej pracujemy, mniej odpoczywamy

W zeszłym roku prawie połowę doby (47,4 proc.) Polacy w przeznaczali na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, a niemal jedną trzecią (29,9 proc.) doby zajmowało im wykonywanie różnego typu obowiązków (w tym także podejmowanych dobrowolnie). Na odpoczynek poświęcano tylko 18,1 proc. doby.

Z danych GUS wynika, że średni czas przeznaczany na prace domowe, w tym opiekę nad członkami gospodarstwa domowego (15,0 proc. doby), był dłuższy od czasu poświęcanego na pracę zawodową (12,8 proc.).

W ramach odpoczynku najwięcej czasu (10,1 proc.) zajmowało korzystanie ze środków masowego przekazu, znacznie wyprzedzając życie towarzyskie, uczestnictwo w rozrywce i kulturze (4,4 proc.).

W zeszłym roku kobiety poświęcały więcej czasu na obowiązki, co wynika przede wszystkim z przeznaczania przez nie większej ilości czasu na prace domowe i opiekę nad członkami gospodarstwa domowego (18,2 proc. doby, wobec 11,2 proc. wśród mężczyzn). Panowie więcej czasu przeznaczali na pracę zawodową (16,4 proc. doby, wobec 10,2 proc. w przypadku pań).

Polacy o skróceniu czasu pracy

W Polsce trwa dyskusja nad skróceniem czasu pracy. W grę wchodzi wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy, bądź skrócenie tygodnia pracy z dotychczasowych 40 do 35 godzin. Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że większy entuzjazm Polacy wykazują wobec pierwszej opcji (33,2 proc., wobec 25,1 proc.). Najchętniej jednak pozostawilibyśmy obecny model, czyli 40 godzin pracy przez pięć dni w tygodniu (34,5 proc.).

Czytaj też:
Sześciodniowy tydzień pracy z Grecji. To odpowiedź na brak rąk do pracy
Czytaj też:
W tych pracach sezonowych można zarobić najwięcej. Nawet 50 zł za godzinę

Źródło: PAP, Wprost.pl