Ameryka i Europa słabną, Chińczyki trzymają się coraz mocniej

Ameryka i Europa słabną, Chińczyki trzymają się coraz mocniej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wskaźnik wyraźnie zmierza do granicy 50 pkt. Jeśli spadnie poniżej tego poziomu, będzie oznaczać, że ożywienie zostało zastąpione przez recesję. 123RF 
Mierzący nastroje w przemyśle indeks PMI w Stanach Zjednoczonych spadł w lipcu do 51,8 pkt. Analogiczny wskaźnik dla strefy euro obniżył się do 44,1 pkt, zaś dla Chin wzrósł do 49,5 pkt.
Opracowany przez Markit Economics amerykański PMI w czerwcu był o 0,7 pkt wyższy. Wskaźnik wyraźnie zmierza więc do granicy 50 pkt. Jeśli spadnie poniżej tego poziomu, będzie oznaczać, że ożywienie zostało zastąpione przez recesję gospodarczą.

Z takim stanem rzeczy mamy już od dłuższego czasu do czynienia w Europie. Nastroje menedżerów w strefie euro coraz bardziej spadają, o czym świadczy kolejne obniżenie się PMI. Tym razem z 45,1 pkt w czerwcu do 44,1 obecnie. To najniższy wynik od czerwca 2009 r.

Gdy przyjrzeć się bliżej, sytuacja może wyglądać jeszcze gorzej: PMI dla sektora przemysłowego w Niemczech spadł z 45 pkt do 43,3 pkt, natomiast  dla francuskiego przemysłu z 45,2 pkt do 43,6 pkt. Dla obu gospodarek prognozowano wzrost wartości indeksów PMI.

Lepszy od oczekiwań był za to indeks PMI dla chińskiego przemysłu (publikowany przez bank HSBC oraz Markit Economics). Jak wynika ze wstępnych szacunków, wskaźnik wzrósł z 48,2 pkt do 49,5 pkt miesiąc wcześniej. To najwyższy rezultat od pięciu miesięcy.