Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii. Złóż wniosek!

Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii. Złóż wniosek!

Szkolenie, zdjęcie ilustracyjne
Szkolenie, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay / RAEng_Publications
Czas pandemii COVID-19 to trudny moment, w którym firmy nie tylko potrzebują zastrzyku gotówki, ale też wsparcia w obszarze szkoleń i doradztwa, przygotowującego do pracy w zupełnie innej, nowej i nieprzewidywalnej rzeczywistości. Przedsiębiorcy szukający rozwiązań w tym pełnym wyzwań czasie mogą skorzystać z unijnego dofinansowania w wysokości do 80 proc. wartości projektu, z którego chcą skorzystać. Muszą się jednak pospieszyć – czas na składanie wniosków mija z końcem listopada.

Na skutek pierwszej fali pandemii koronawirusa ponad połowa firm w branży usług rozwojowych straciła przychody w zasadzie w całości, a pozostali przedsiębiorcy – znaczną ich część. Tymczasem, Polska boryka się właśnie z kolejną falą, która może być jeszcze groźniejsza.

Istnieją trzy główne przeszkody dla przywracania aktywności sektora. Pierwsza to brak zainteresowania klientów usługami rozwojowymi ze względu na skoncentrowanie wysiłku na utrzymaniu biznesu i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii. Kolejną przeszkodą jest niechęć i dystans do korzystania z usług w formie zdalnej czy mieszanej, ponieważ firmy w dużym stopniu bazowały na usługach stacjonarnych. I na końcu, brak wśród instytucji realizujących usługi rozwojowe odpowiednich kompetencji do wdrażania ich w formie zdalnej. Ta ostatnia przeszkoda jest problemem wewnętrznym i jej zniwelowanie jest możliwe dzięki rozwojowi kompetencji wśród kadr sektora, z wykorzystaniem środków na działania anty-covidowe.

Z pomocą przychodzą fundusze unijne, które udostępnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pod koniec września PARP wystartowała z programem mającym pomóc przedsiębiorstwom w likwidacji lub zminimalizowaniu negatywnych skutków wywołanych przez pandemię i towarzyszącym jej ograniczeniom gospodarczym poprzez usługi szkoleniowo-doradcze rekomendowane przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w 13. branżach gospodarki.

Zwrot części kosztów szkoleń

„Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców” to inicjatywa, która wpisuje się w aktualne potrzeby mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Uczestnicy, którzy wezmą udział w kursach, zostaną przygotowani do pracy i prowadzenia przedsiębiorstwa w trakcie pandemii. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet 80 proc. kosztu usługi netto. Pozostałe 20 proc. zapewniają przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie. Dzięki systemowi refundacyjno-zaliczkowemu, część środków firmy mogą otrzymać przed opłaceniem usługi.

Żeby odpowiednio dopasowywać instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, uważnie przyglądamy się sytuacji gospodarczej i następstwom pandemii. Wspólnie z koordynowanymi przez PAPR Sektorowymi Radami ds. Kompetencji, Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zdiagnozowaliśmy najpilniejsze potrzeby poszczególnych branż i dzięki temu określiliśmy zakres merytoryczny wsparcia – mówi Piotr Krasiński, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Czas na składanie wniosków upływa 30 listopada, a w puli jest około 57 mln złotych. Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i są przeznaczone dla przedsiębiorstw działających w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych.

Jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem branż jest motoryzacja. Pandemia spowodowała wstrzymanie globalnej produkcji aut, a także zatrzymała import komponentów z Chin. W ramach programu PARP pracownicy z tego sektora mogą skorzystać ze szkoleń poświęconych efektywnej pracy zdalnej, marketingowi online, zarządzaniu cyberbezpieczeństwem czy wdrażaniu w firmie działań e-commerce.

PARP wskazuje, że branżą, która też ucierpiała m.in. na skutek zaburzonych łańcuchów dostaw jest produkcja żywności wysokiej jakości. Wśród szkoleń oferowanych przez operatora znalazły się te związane z magazynowaniem i transportem w warunkach pandemii czy zarządzaniem kryzysowym w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Naszym celem jest udzielenie wsparcia, którego w tej chwili przedsiębiorcy działający w branży żywności wysokiej jakości potrzebują najbardziej – merytorycznego, ale jednocześnie sprawnie udzielonego. Usługi zaplanowane do realizacji w ramach projektu to starannie wyselekcjonowane obszary tematyczne. Jako operator jesteśmy w stanie zagwarantować przedsiębiorcom i ich pracownikom skorzystanie ze wsparcia w postaci wysokiej jakości usług szkoleniowych – mówi Anna Panasz, dyrektor ds. wdrażania projektów w MDDP Akademia Biznesu, operator usług rozwojowych dla sektora żywności wysokiej jakości.

Pandemia nie ominęła również sektora lotniczo-kosmicznego, dając części z jego przedsiębiorstw i firm powód do zmartwień o ich dalszy byt. Przedsiębiorcy biorący udział w szkoleniach dla tej branży dowiedzą się, jak planować działania w sytuacji zagrożenia, zarządzania bezpieczeństwem czy posługiwania się procedurą zarządzania zmianą.

Także sektor chemiczny stanął w tym trudnym czasie przed wielkim wyzwaniem, w końcu to właśnie on jest odpowiedzialny za dostarczenie niezbędnego zaplecza do walki z koronawirusem. Szkolenia dostępne dla tego działu obejmują, m.in. optymalizowanie procesów laboratoryjnych, przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego, doradztwo technologiczne i zarządzanie projektami B+R (badania i rozwój).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– W odpowiedzi na sygnały docierające do nas od przedstawicieli każdej z tych branż, przygotowana została oferta szkoleń i doradztwa. Wspólnym mianownikiem są zagadnienia związane z efektywną pracą zdalną i zarządzaniem kryzysowym. Wiele szkoleń poświęconych jest również odpowiedniemu korzystaniu z dostępnych technologii. Mamy nadzieję, że dzięki temu firmy poczują się stabilniej w tym niepewnym czasie – mówi Piotr Krasiński.

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe oraz doradcze wynikające z nadzwyczajnych rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Rady Sektorowe stanowią platformę współpracy na płaszczyźnie biznes-edukacja-administracja a ich głównym zadaniem jest identyfikacja luk kompetencyjnych w sektorach i wskazywanie kierunków zmian w systemie kształcenia w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki.

Szczególnie w czasie pandemii Rady są niezastąpionym źródłem informacji dotyczącej sytuacji w poszczególnych branżach. Nie tylko pomagają w określeniu problemów, z którymi borykają się poszczególne branże, ale również biorą udział w przygotowywaniu wytycznych bezpieczeństwa dla branż, określając metody postępowania przy „odmrażaniu” gospodarki. Dzięki temu można zidentyfikować potrzeby branż szczególnie dotkniętych kryzysem i tych, w których działaniu pandemia wymusza zmiany. – Przedsiębiorcy muszą ponownie zdefiniować swój model działania – mówiła w rozmowie z „Wprostem” Anna Żukowska, ekspert w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP. Dodała, że niejednokrotnie będzie się to wiązać z koniecznością szybkiego dostarczenia pracownikom nowych umiejętności i kompetencji.

Usługi rozwojowe w uruchomionym przez PARP programie „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” odpowiadają właśnie na bieżące potrzeby wybranych branż.

Aby skorzystać ze wsparcia, przedsiębiorcy powinni wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Operator, wybrany do obsługi danej branży skontaktuje się z przedsiębiorcą, a następnie zweryfikuje możliwość wzięcia udziału w projekcie oraz pomoże w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze odpowiedniej usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowego serwisu z ofertami szkoleń i doradztwa.

*Artykuł powstał we współpracy z PARP