Orlen miał 12,68 mld zł zysku netto. To cztery razy tyle, co przed rokiem

Orlen miał 12,68 mld zł zysku netto. To cztery razy tyle, co przed rokiem

Orlen
Orlen Źródło:Shutterstock / Grabowski Foto
Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2898 stacji paliw. Przy 80 proc. z nich można nie tylko zatankować, ale też zjeść hot-dogi i wypić kawę, bo wyposażone są w „koncept pozapaliwowy”. PKN Orlen odnotował 12 677 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2 909 mln zł zysku rok wcześniej

Grupa ORLEN osiągnęła w trzecim kwartale 2022 roku 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, czyli zysku operacyjnego przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 73 mld zł, z czego blisko połowa pochodziła ze sprzedaży za granicą. Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, który zwiększył produkcję energii elektrycznej i wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Znacząco wzrosło wydobycie węglowodorów

Bardzo dobry wynik ponownie osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu, gdzie średnie wydobycie węglowodorów w porównaniu do zeszłego kwartału wzrosło o 62 proc. Sprzedaż na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za 4 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO Grupy. Z kolei wynik stacji paliw ORLEN w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 139 mln zł, przede wszystkim ze względu na spadek marż paliwowych.

„Grupa ORLEN, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Mimo to, od początku roku zrealizowała inwestycje na rekordowym poziomie prawie 11 mld zł, które istotnie wpływają na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i niezależności surowcowej Polski” – czytamy w komunikacie spółki.


– Wyniki za trzeci kwartał pokazują już pierwsze efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego. Zwiększyliśmy skalę działania i sukcesywnie uwalniamy synergie wynikające z połączenia potencjałów PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Nasza strategia biznesowa ukierunkowana na dywersyfikację działalności procentuje (…) Jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania, z których najważniejszym jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii dla Polaków. Temu służy także zrealizowana z sukcesem fuzja z PGNiG – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

twitter

10,8 mld zł na inwestycje

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Grupa ORLEN przeznaczyła na realizację inwestycji 10,8 mld zł. Wśród nich są strategiczne
projekty rozwojowe, które długofalowo zwiększą konkurencyjność koncernu i jego odporność na wahania rynkowe, a także znacząco przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

To przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, projekty wodorowe, czy nowoczesne biometanownie, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii.

Spadek zadłużenia o prawie 7 mld zł w ciągu kwartału

Jednocześnie Grupa ORLEN obniżyła zadłużenie o 6,8 mld zł (kw/kw) i utrzymała bezpieczny stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na poziomie 0,09. W efekcie skutecznie zrealizowanych fuzji PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oraz stabilnej sytuacji finansowej koncern otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe.

Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do „BBB+”. Solidne fundamenty finansowe i konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły 3 października br. wypłatę dywidendy za 2021 rok na przyjętym w strategii koncernu poziomie 3,5 zł na akcję.

2898 stacji z logiem Orlenu

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2898 stacji paliw, co oznacza wzrost o 13 obiektów (kw/kw). W Polsce pojawiło się 6 nowych stacji, na Słowacji 4, w Czechach 3.

2323 stacje paliw, czyli ponad 80 proc., wyposażone są w „koncept pozapaliwowy” StopCafe/star Connect, w tym: 1775 w Polsce, 332 w Czechach, 171 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 33 punkty (kw/kw). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest już 600 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 552 punkty ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacji CNG.

Historyczna akwizycja: połączenie z Lotosem

W trzecim kwartale br. PKN ORLEN finalizował największe w swojej historii procesy akwizycyjne. 1 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Wcześniej zgodę na fuzję wyrazili także zdecydowaną większością głosów Akcjonariusze obu spółek.

W kolejnych miesiącach zatwierdzone przez Akcjonariuszy zostało połączenie PKN ORLEN i PGNiG. 2 listopada br. nastąpiła rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grup paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Koncern w efekcie fuzji posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski i całego regionu, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których jest obecny.

Czytaj też:
Orlen chce kupować rosyjską ropę? Firma wyjaśnia swoje kroki