Są branże, w których nawet więcej niż co dziesiąty pracownik jest cudzoziemcem

Są branże, w których nawet więcej niż co dziesiąty pracownik jest cudzoziemcem

Pracownik fabryki
Pracownik fabrykiŹródło:Pexels / Kateryna Babaieva
W 2022 r. wśród 15,2 mln pracujących w Polsce 3,8 proc. stanowili cudzoziemcy. Rok wcześniej udział pracujących cudzoziemców wynosił 1,6 proc., a w 2017 r. tylko 0,7 proc. Ponad 80 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudnia obywateli Ukrainy – wynika z badania Centrum Analitycznego Gremi Personal.

W latach 2017-2021 liczba pracujących cudzoziemców rosła średnio z roku na rok o 23 proc., z poziomu 106,2 tys. do 245,5 tys. Natomiast w 2022 r. nastąpił dwukrotny wzrost r/r liczby zagranicznych pracowników do 571,8 tys. osób – informuje w najnowszym raporcie Polski Instytut Ekonomiczny.

Najwięcej pracowników z zagranicy pracuje w przetwórstwie przemysłowym

Rok 2022, rekordowy pod względem liczby pracujących w Polsce cudzoziemców, ma
związek z podejmowaniem pracy przez uchodźców z Ukrainy, którzy byli zatrudniani w ramach tzw. powiadomień o pracę.Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie rodzaje zezwoleń na pracę wydanych dla cudzoziemców w 2022 r., to 81,6 proc. dotyczyło zatrudnienia obywateli z Ukrainy, 5,8 proc. z Białorusi, 3,8 proc. z Gruzji, a 2,5 proc. z Mołdawii. Pozostałe 6,3 proc. stanowiły pozwolenia na pracę cudzoziemców z innych 174 krajów.

W 2022 r. najwięcej cudzoziemców pracowało w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – 110,3 tys. osób, z czego 47,1 tys. stanowiły kobiety.Niewiele mniej pracowników z zagranicy było zatrudnionych w branży transportowej (109,8 tys. osób, w tym niecałe 11 tys. kobiet). Trzecią najczęściej wybieraną przez cudzoziemców branżą było budownictwo, w której pracowało blisko 70 tys. obcokrajowców.

Jest kilka branż, w których nawet więcej niż co dziesiąty pracownik jest cudzoziemcem.W branży transportowej 11,5 proc. pracowników pochodzi z zagranicy. Niewiele mniejszy (11,4 proc.) jest udział cudzoziemców pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą. Co dziesiąty zatrudniony w zakwaterowaniu i gastronomii to cudzoziemiec. Również w informatyce i komunikacji dość często pojawiają się pracownicy spoza Polski (8,3 proc.).

Mało która firma nie zatrudnia Ukraińców

Ponad 80 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudnia obywateli Ukrainy – wynika z badania Centrum Analitycznego Gremi Personal. Pracownicy zza wschodniej granicy pracują zarówno na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji, jak i na menedżerskich. Niemal połowa respondentów (43 proc.) odpowiedziała, że Ukraińcy w ich firmach pracują zarówno w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, jak i zawodach o niskich kwalifikacjach. 18 proc. firm zatrudnia wysoko wykwalifikowanych Ukraińców i tyle samo zatrudnia niewykwalifikowanych.

W większości firm (36 proc.) procent Ukraińców waha się od 10-20 proc. całego personelu. 1/3 (30 proc.) firm zatrudnia mniej niż 10 proc. obywateli Ukrainy. Co 10 firma zatrudnia od 20-40 proc. Ukraińców, a zaledwie 5 proc. firm odpowiedziało, że zatrudnia ponad 50 proc. Ukraińców.

Na pytanie czy po wojnie zmienił się udział Ukraińców w kadrze firm niemal ⅓ (27proc.) respondentów przyznało, że nieznacznie wzrósł, ¼ (25 proc.) respondentów odpowiedziała, że udział zarówno się zwiększył, jak i nie zmienił się w ogóle. 5 proc. firm natomiast zanotowało odpływ pracowników ukraińskich.

Czytaj też:
Technicznego bankructwa nie będzie. Jest podpis Joe Bidena
Czytaj też:
Programiści obawiają się zwolnień. Chcą elastycznych form zatrudnienia

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl