1,2 mld euro pomocy publicznej dla wielkich przedsiębiorstw. Zielone światło ze strony KE

1,2 mld euro pomocy publicznej dla wielkich przedsiębiorstw. Zielone światło ze strony KE

Huta Miedzi w Głogowie
Huta Miedzi w Głogowie Źródło:KGHM Polska Miedź
Polski program pomocy państwowej o wartości 1,2 mld euro mający na celu wsparcie energochłonnych przedsiębiorstw, które doświadczyły trudności w wyniku rosnących kosztów energii, jest „konieczny, odpowiedni i proporcjonalny” – oceniła Komisja Europejska. I dała mu zielone światło.

Polski program pomocy państwowej jest skierowany do przedsiębiorstw energochłonnych, które w codziennym funkcjonowaniu wykorzystują dużo energii, ale w związku z jej rosnącymi cenami mają trudności z regulowaniem szybujących rachunków.

Najgorszym wariantem jest spowolnienie lub wygaszenie produkcji. Aby uniknąć tego scenariusza, państwo jest gotowe udzielić im pomocy publicznej, która jednak – jak każda forma publicznego wsparcia powyżej określonej w przepisach kwoty – musi być zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Tym razem nie było z tym żadnych kłopotów.

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla przedsiębiorstw energochłonnych

„W ramach tego programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. (...) Celem wsparcia jest pokrycie dodatkowych kosztów, wynikających z wyjątkowych podwyżek cen energii w związku z obecnym kryzysem geopolitycznym" — podała KECałkowita kwota, która może być przyznana na przedsiębiorstwo, nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 4 mln euro; przedsiębiorstwa energochłonne, działające w szczególnie dotkniętych sektorach, będą uprawnione do otrzymania pomocy w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 40 mln euro.

O pomoc mogą się ubiegać m.in. przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcji przemysłowej czy górnictwa.

KE jest zdania, że polski program jest „konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zakłóceniom w gospodarce państwa członkowskiego" oraz zgodny z unijnymi zasadami udzielania pomocy państwowej.

Czytaj też:
Bank Światowy wierzy w polską gospodarkę. Utrzymał prognozę PKB
Czytaj też:
Były członek RPP o obniżce stóp procentowych: kredytobiorcy się cieszą, ale tracą

Źródło: Wprost