Amazon przegrał w sądzie sprawę o zwolnienie. Związkowcy skarżą się, że podobnych spraw jest więcej

Amazon przegrał w sądzie sprawę o zwolnienie. Związkowcy skarżą się, że podobnych spraw jest więcej

Amazon
Amazon Źródło:Shutterstock
Amazon przegrał w sądzie drugiej instancji sprawę o zwolnienie pracowniczki, aktywnej działaczki związku zawodowego. Jej pełnomocnik uważa, że Amazon utrudnia związkowi działanie. „Aktualnie toczą się trzy inne postępowania sądowe OZZ Inicjatywa Pracownicza, w których Amazon kwestionuje nie tylko liczebność organizacji związkowej, ale także jej legalność” – powiedział.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza ma powody do zadowolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację Amazon w sprawie reprezentowanej przez niego Magdy Marii Malinowskiej.

Amazon zwolnił członkinię związku zawodowego

Amazon zwolnił kobietę w listopadzie 2021 roku z przyczyn dyscyplinarnych, mimo jej podwójnej ochrony prawnej wynikającej z członkostwa w Prezydium Komisji Międzyzakładowej Inicjatywy Pracowniczej w Amazon oraz z pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy.

Sąd pierwszej instancji przywrócił panią Magdę do pracy. Firma się odwołała. Sąd drugiej instancji uznał apelację w całości za bezzasadną. Pozwany pracodawca nie wykazał w sprawie, by powódka dopuściła się jakiegokolwiek zarzutu wskazanego w piśmie rozwiązującym umowę o pracę.

facebook

Zdaniem pełnomocnika powódki Piotra Krzyżaniaka „wniesienie apelacji służyło tylko wydłużeniu postępowania. Chodziło o to, aby jak najdłużej odwlec moment powrotu powódki do pracy. Być może pozwana liczyła na to, że do tego czasu związek zawodowy powódki przestanie istnieć. Pełnomocnicy pozwanej regularnie kwestionują liczebność związku, jak i sam fakt jego istnienia. Aktualnie toczą się trzy inne postępowania sądowe OZZ Inicjatywa Pracownicza, w których Amazon kwestionuje nie tylko liczebność organizacji związkowej, ale także jej legalność”.

OZZ Inicjatywa Pracownicza komentuje, że „decyzje sądów pierwszej i drugiej instancji potwierdzają, że polityka firmy Amazon utrudnia działalność związkową i jest zamknięta na dialog ze stroną społeczną, który realnie prowadziłby do poprawy warunków pracy i płacy. Przedstawiciele spółki łamią prawo, aby zastraszyć załogę i zniszczyć związki zawodowe. Wyrok sądu stanowi ważny krok w obronie praw pracowników, pokazując, że próby ograniczania działań związków zawodowych są nieakceptowalne”.

Amazon komentuje

W przesłanym do nas komunikacie Biuro Prasowe Amazona zapewniło, że firma „przyczyniła się do stworzenia w Polsce dziesiątek tysięcy bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy – m.in. w centrach realizacji zamówień, biurach korporacyjnych oraz w centrach rozwoju technologii”. Zapewniła, że jest otwarta na dialog, a każdą tego typu sytuację rozpatruje indywidualnie i z należytym szacunkiem. „W tym przypadku stanowczo podtrzymujemy naszą decyzję, jednocześnie uznając orzeczenie sądu” – napisała.

Czytaj też:
Będzie 6 mld euro. Pełczyńska-Nałęcz: „KE zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO”
Czytaj też:
O 120 proc. wzrosła liczba kontroli celno-skarbowych. Fiskus szuka dodatkowych środków do budżetu

Opracowała:
Źródło: Wprost