Rośnie kaska na czarną godzinę

Rośnie kaska na czarną godzinę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na koniec lipca poziom rezerw dewizowych Polski wyrażonych w euro wyniósł blisko 83,5 mld euro. W przeliczeniu na polską walutę to ponad 342,7 mld zł.
Jak informuje Narodowy Bank Polski, to o blisko 2,8 mld euro więcej niż w czerwcu tego roku i o ok. 8,7 mld euro więcej niż w marcu.

NBP zwraca uwagę, że lipiec był czwartym z kolei miesiącem wzrostu rezerw dewizowych Polski. Ich przyrost w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału wyniósł prawie 8,7 mld euro.

Na skutek wahań kursów walut nieco niższy wzrost rezerw odnotowano w przeliczeniu na dolary amerykańskie ? ze 101,4 mld dol. na koniec czerwca do 102,3 mld dol. na koniec lipca.

Bank centralny dodaje w komunikacie, że przy zarządzaniu rezerwami stara się maksymalizować zyski, ale bezwzględnym priorytetem jest takie ich lokowanie, by były całkowicie bezpieczne. Stąd w portfelu dominują rządowe papiery wartościowe czy papiery emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe. Pewna ich część trzymana jest także w formie lokat w zagranicznych bankach, które mają najwyższą ocenę wiarygodności, oraz w złocie.