Polska ma potencjał innowacyjny?

Polska ma potencjał innowacyjny?

Dodano:   /  Zmieniono: 
warszawa fot. Photocreo Bednarek/fotolia.pl
Instytut Innowacyjna Gospodarka jest organizacją pozarządową, która wspiera innowacyjność tworząc platformę wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami naukowymi, biznesem i start-upami.
Identyfikuje bariery, które spowalniają wdrożenie nowoczesnych technologii, wypracowując jednocześnie skuteczne rozwiązania je przełamujące. Jak mówi Agnieszka Sznyk, executive Director Instytut Innowacyjna Gospodarka, współpraca pomiędzy Instytucjami Administracji Publicznej i biznesem pozostawia wiele do życzenia, ponieważ każdy działa w swoim własnym obszarze i za mało jest tej współpracy, dialogu i płaszczyzny porozumienia.

http://newsrm.tv