Banki zarobiły więcej niż w poprzednim roku. Ponad 12 mld zł w 10 miesięcy

Banki zarobiły więcej niż w poprzednim roku. Ponad 12 mld zł w 10 miesięcy

Dodano:   /  Zmieniono: 6
Bank (fot. Vladislav Kochelaevs/ Fotolia.pl)
Narodowy Bank Polski poinformował, że zysk netto sektora bankowego wyniósł 12,12 mld zł w okresie styczeń-październik 2016 r. wobec 11,39 mld zł rok wcześniej.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 50,22 mld zł, tj. wzrósł o 8,2 proc. rok do roku, zaś wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 10,5 proc. rok do roku do 15,81 mld zł. Natomiast wynik z odsetek wzrósł o 8,8 proc. rok do roku do 31,63 mld zł. Koszty działania banków zwiększyły się o 15,6 proc. rok do roku do 26,78 mld zł na koniec października 2016 r. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że tylko w 10 miesiącach 2016 roku (bez listopada i grudnia) zysk netto sektora bankowego wyniósł 12,12 mld zł. To o 730 mln więcej niż w analogicznym okresie w 2015 roku – wówczas banki zanotowały zyski rzędu 11,39 mld.

W listopadzie podobne zestawienie opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego, z którego także wynikało, że banki notują coraz większe zyski. Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 11,45 mld zł w okresie styczeń-wrzesień br. i był wyższy o 0,4 proc. rok do roku – podała wtedy KNF. To kolejne zestawienie, które wskazuje na to, że pomimo wprowadzenia podatku bankowego, instytucje finansowe dalej potrafią generować spore zyski. Przed wprowadzeniem ustawy, która ustalała podatek, pojawiały się głosy, że wpłynie ona znacząco na kondycję sektora bankowego.

Podatek bankowy

Podatek bankowy obowiązuje od 1 lutego bieżącego roku. Zgodnie z ustawą, opodatkowaniu podlegają aktywa: banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucyj kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz instytucji pożyczkowych.

Podstawę opodatkowania określono w ustawie jako nadwyżkę sumy wartości aktywów podatnika, wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld (dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) albo 2 mld (dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) albo 200 mln (dla instytucji pożyczkowych).

Podatek jest rozliczany miesięcznie według stawki wynoszącej 0,0366 proc. podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z "sektora bankowego", obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych.

Źródło: ISBnews / Wprost.pl
 6

Czytaj także