GetBack Okiem ANALITYKA #19, Sandra Piczak, 08.09.2017