Leasing konsumencki - nowy produkt finansowy. Co to takiego i do kogo jest skierowany?
Materiał partnera

Leasing konsumencki - nowy produkt finansowy. Co to takiego i do kogo jest skierowany?

Roman Wyszomirski, prezes spółki MBR Leasing S.A., należącej do grupy MBR Finanse S.A.
Roman Wyszomirski, prezes spółki MBR Leasing S.A., należącej do grupy MBR Finanse S.A. / Źródło: MBR Leasing S.A.
Rynek leasingu od pojawienia Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Potwier-dzenie stanowią wiarygodne dane Związku Polskiego Leasingu (ZPL), z których wy-nika, że średnioroczna dynamika polskiej branży leasingowej w latach 1995 - 2018 wynosi aż 19%. Systematyczny wzrost w tym segmencie przekłada się na coraz lep-szą pozycję polskiej branży leasingowej, w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich. Jeszcze w 1995 r. Polska zajmowała 16 miejsce w Europie, lecz już w 2018 r. została sklasyfikowana na 5 pozycji, co jedynie umacnia jej potencjał.

Jak wygląda rynek leasingowy w Polsce?

Rynek leasingowy w Polsce jest obecnie w bardzo dobrej kondycji. W 2019 roku trend powinien zostać utrzymany, co napawa optymizmem tym bardziej, że mija dokładnie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dlaczego to tak istotne? Dołączenie do struktur europejskich otworzyło przed polskim leasingiem nowe możliwości. Dawniej różnica pomiędzy rynkami leasingowymi starych państw członkowskich UE, a rynkami rozwijającymi się była nieproporcjonalnie duża. Stwarzało to jednak ogromne możliwości dla rodzimych przedsiębiorstw, które miały szansę w zdecydowanie większym niż dotychczas stopniu czerpać z zagranicznych doświadczeń. Polskim leasingodawcom skutecznie udało się zaadaptować produkty na rodzimym rynku. Firmy leasingowe szybko chłonęły wiedzę, wprowadzając do swoich działań światowe standardy.

Do kogo skierowany jest produkt?

Leasing konsumencki jest szansą dla każdego. Prym w tym obszarze wiedzie m.in.MBR Finance. Spółka od ponad 20 lat wspierająca przedsiębiorców oraz szukająca właściwych i skutecznych rozwiązań dla swoich klientów. Roman Wyszomirski, Prezes Zarządu spółki dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi stanu faktycznego rynku leasingowego w Polsce, wskazując na kierunki rozwoju.

Jak słusznie zauważa, obok klasycznych produktów leasingowych skierowanych głównie do przedsiębiorców (od 2011 roku), za sprawą ustaw o ograniczeniu barier administracyjnych, pojawiają się nowe możliwości - zwłaszcza dotyczące leasingu konsumenckiego (określanego też jako leasing prawny czy leasing osobisty), kierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

To rozwiązanie stanowi idealną alternatywę dla osób fizycznych do sfinansowania swoich potrzeb. Na przykład zakupu pojazdu bądź refinansowania już posiadanego auta.

Czym jest leasing konsumencki dla przeciętnego Kowalskiego? To po prostu forma finansowania łącząca w sobie elementy kredytu konsumenckiego oraz wynajmu. Pozwala na sfinansowanie zakupu (np. samochodu) bez angażowania do tego celu wszystkich środków własnych.

Jak wygląda procedura uzyskania leasingu konsumenckiego?

Do uruchomienia umowy leasingowej wystarczy opłata wstępna (tzw. czynsz inicjalny), ustalana podczas tworzenia oferty dla Klienta. Niezmiernie istotne jest, iż Klient zyskuje również prawo do wykupu pojazdu, co odróżnia leasing konsumencki od innych produktów finansowych - takich jak kredytu lub pożyczki - zauważa Prezes Wyszomirski.

Jak leasing konsumencki działa w praktyce?

Istotą leasingu jest więc przekazanie w użytkowanie przedmiotu umowy leasingowej, na przykład samochodu przez leasingodawcę na rzecz osoby fizycznej. W zamian zaś firma leasingowa oczekuje opłacania miesięcznych rat leasingowych. Leasingobiorca (co potwierdza ustawa o kredycie konsumenckim) ma prawo, aby wykupić leasingowany przedmiot w cenie, jaka została określona w umowie. Ma również prawo, aby od tego odstąpić. Roman Wyszomirski podkreśla, iż leasing konsumencki stanowi łatwiej dostępną alternatywę dla kredytu lub pożyczki w zależności od wartości przedmiotu. Głównie z tego powodu, że firma leasingowa może skorzystać z uproszczonej procedury leasingu konsumenckiego, która opiera się na danych zawartych w wypełnionym wniosku o udzielenie leasingu oraz oświadczeniach o dochodach.

Zalety leasingu konsumenckiego?

Leasing konsumencki jest bardzo korzystną formą finansowania, którą warto rozważyć w momencie planowania zakupu np. nowego auta. Prezes Wyszomirski wymienia jej trzy główne zalety.

Przedmiot umowy leasingowej pozostaje własnością leasingodawcy, który ma pełne prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dzięki temu firma leasingowa może zaoferować lepsze warunki, na przykład w porównaniu z propozycją kredytów bankowych. Co stanowi idealną alternatywę dla klasycznych form finansowania.

Po drugie, leasing konsumencki jest bardziej dostępny, co wynika z zapisów umowy leasingowej. Mianowicie użyczany przedmiot należy do firmy leasingowej, dzięki czemu użyczający ją leasingodawca patrzy bardziej przychylnym okiem na potencjalnych leasingobiorców. Głównie dlatego, że w razie nieterminowej spłaty miesięcznych rat, ma on prawo odebrać przedmiot umowy.

Leasingobiorca ma również decydujący wpływ na to, co stanie się z przedmiotem umowy po jej wygaśnięciu. Może wykupić pojazd, co sprawi, że stanie się jego właścicielem. Może też zrezygnować z takiej możliwości, a w zamian za to podpisać kolejną umowę i użytkować nowy pojazd - Twierdzi Wyszomirski.

Leasing konsumencki jako nowy produkt wprowadza do swojej oferty MBR Leasing należący do lidera na rynku prywatnych pożyczek pod zastaw i zakupu samochodów - MBR Finance SA. To firma, którą tworzą osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorstwo działa skutecznie na rynku ogólnopolskim, zapewniając atrakcyjne rozwiązania finansowe dla swoich Klientów. Produkty MBR Leasing stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych usług finansowych, oferując leasing podmiotom, jakie nie mogą liczyć na pomoc banków oraz innych instytucji finansowych. Spółka zapewnia leasing na maszyny budowlane, sprzęt ciężki, samochody ciężarowe i auta osobowe. Leasing konsumencki jest nową, wartą uwagi usługą, którą powinniśmy się zainteresować.

Źródło: MBR Finance

Czytaj także

 0