Ilu obcokrajowców wyjechało z Polski w związku z COVID-19?

Ilu obcokrajowców wyjechało z Polski w związku z COVID-19?

Kontrola na granicy (tutaj Słowacja)
Kontrola na granicy (tutaj Słowacja) Źródło:Newspix.pl / ABACA
Szacuje się, że w ciągu dwóch pierwszych miesięcy trwania pandemii COVID-19 – w marcu i kwietniu 2020 roku – liczba cudzoziemców przebywających w Polsce zmniejszyła się o 223 tysiące, czyli o 10,1 wobec końca lutego.

Obszerne opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego przedstawia zaledwie wstępny szacunek dotyczący zmian w liczbie cudzoziemców przebywających w Polsce przed 1 marca i na koniec kwietnia 2020 r.

GUS oparł się na danych z rejestrów administracyjnych oraz informacjach dotyczących przyjazdów/wyjazdów cudzoziemców do/z Polski pozyskanych ze Straży Granicznej.

Informacje – zastrzega GUS – należy traktować jako eksperymentalne i nieostateczne.

Szacuje się, że w końcu 2019 r. przebywało w Polsce ponad 2 106 tys. cudzoziemców, w tym ponad 1 351 tys. obywateli Ukrainy.

Byli to obywatele:

 • Ukrainy – 1 351 418
 • Białorusi – 105 404
 • Niemiec – 77 073
 • Mołdawii – 37 338
 • Rosji – 37 030
 • Indii – 33 107
 • Gruzji – 27 917
 • Wietnamu – 27 386
 • Turcji – 25 049
 • Chin – 23 838
 • Pozostałych państw – 360 541

Szacuje się że na koniec lutego 2020 r. w Polsce przebywało 2 213 594 cudzoziemców, z czego 1 390 978 to obywatele Ukrainy.

Na podstawie informacji ze Straży Granicznej, w marcu i kwietniu 2020 r. z Polski wyjechało 938 014 cudzoziemców, a przyjechało 714 834, co wskazuje na spadek o ponad 223 tys. osób.

Finalnie oznacza to, że populacja cudzoziemców w Polsce na koniec kwietnia 2020 r. w porównaniu z końcem lutego 2020 r. zmniejszyła się o 223 tys. czyli o 10,1 proc. Natomiast, populacja obywateli Ukrainy zmniejszyła się o 11,5 proc. Największy spadek odnotowano wśród obywateli Białorusi (32,2 proc.) oraz Rosji (25,7 proc.).

GUS zastrzega, że należy mieć na względzie następujące ograniczenia analizy:

dane na podstawie rejestrów administracyjnych wykorzystanych w szacunku mówią wyłącznie o liczbie cudzoziemców zarejestrowanych w tych rejestrach. Nie oznacza to, że tylu cudzoziemców rzeczywiście przebywało w Polsce w końcu grudnia 2019 r. lub w końcu lutego 2020 r.

dane ze Straży Granicznej zostały pozyskane w postaci zagregowanej, zatem nie ma możliwości oceny ewentualnych wielokrotnych wjazdów i wyjazdów tych samych osób, nie ma również pewności, że wyjechały te osoby, które znajdowały się w rejestrach wykorzystywanych w szacunku.

Czytaj też:
Wiemy, ile zarabiają Ukraińcy w Polsce. Najwięcej programiści JavaScript
Czytaj też:
Parlament Europejski poparł zniesienie wiz dla Ukraińców