Od 1 września uczniowie pójdą do szkół. Co z dodatkiem opiekuńczym?

Od 1 września uczniowie pójdą do szkół. Co z dodatkiem opiekuńczym?

Pieniądze, oszczędności
Pieniądze, oszczędności Źródło: Fotolia / adam88xx
Do 20 września został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie on przysługiwał rodzicom dzieci do 8. roku życia, których szkoły zostały zamknięte z powodu pandemii koronawirusa.

W trakcie wspólnej konferencji prasowej z szefem MEN, minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że rodzice dzieci, które od 1 września nie pójdą do szkoły będą mieli możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. – – Zdajemy sobie sprawę z tego, że może być różna sytuacja, jeżeli chodzi zagrożenie epidemiczne w danych regionach, dlatego też została podjęta decyzja, że będzie dalej obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy – przekazała. O środki finansowe będą mogli się ubiegać rodzice dzieci do 8 lat, w przypadku gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z pandemią koronawirusa. Marlena Maląg dodała, że dodatkowe świadczenie będzie obowiązywać do 20 września.

twitter

Które dzieci mogą pójść do szkół?

– Wsłuchujemy się w głosy tych, którzy mówią, co jeszcze można zrobić, żeby powrót do szkoły był bezpieczny – powiedział Dariusz Piontkowski. Minister edukacji zaapelował również do rodziców, aby posyłali do szkoły czy przedszkola tylko te dzieci, które są zdrowe i nie mają żadnych zauważalnych objawów choroby. – Zwracajmy uwagę na samopoczucie dzieci. Jeśli pojawią się u nich jakiekolwiek objawy choroby – pozostawmy je w domu. Rodzice mogą posłać dziecko do szkoły gdy jest ono zdrowe, a żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie. Jeśli podczas kwarantanny nie będzie poważniejszych oznak chorobowych, po 14 dniach dziecko może wrócić do szkoły – tłumaczył polityk.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ile wynosi?

W marcu, w związku z epidemią COVID-19, rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem w czasie, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone. Początkowo dodatkowy zasiłek był przyznany na 14 dni, jednak rząd sukcesywnie przedłużał czas jego obowiązywania. Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Obecnie rodzice mogą korzystać z ogólnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Taki zasiłek – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani – przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 lat.

Czytaj też:
Nowy pomysł na czas epidemii – „bańki szkolne”. Nauczyciel byłby „coachem”, MEN odpowiada

Źródło: WPROST.pl