Dopłaty do fotowoltaiki. Ile pieniędzy można dostać z programu „Mój prąd”?

Dopłaty do fotowoltaiki. Ile pieniędzy można dostać z programu „Mój prąd”?

Fotowoltaika
Fotowoltaika Źródło:Shutterstock / mamazmazur
Instalacji fotowoltaicznych przybywa w Polsce w sporym tempie. Tym szybciej, że są dotowane. Ile można dostać? Jak i gdzie złożyć wniosek o dopłatę?

Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW. Dotychczasowe efekty programu „Mój Prąd” – 73 tysiące wniosków o dotacje – to 408 MW zainstalowanej mocy.

Czym jest program „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” stanowi instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Jak argumentuje rząd „wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej”.

Przydomowe elektrownie. Cel i budżet programu „Mój Prąd”

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Natomiast kwota dla bezzwrotnych form dofinansowania to mld zł.

Program „Mój Prąd”: kogo dotyczy?

Każda osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Ile można dostać na fotowoltaikę?

Dofinansowanie w formie dotacji stanowi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Moc instalacji musi się mieścić w zakresie 2 do 10 kW.

Terminy składania wniosków w programie „Mój Prąd”

Termin pierwszego naboru trwał od 30 sierpnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. i został zakończony. Natomiast termin drugiego naboru trwa – od 13 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków. Wedle słów szefowej resortu rozwoju program będzie kontynuowany.

Jak wnioskować o pieniądze na fotowoltaikę?

Wnioski można składać:

  • poprzez formularz udostępniony na portalu Gov.pl
  • lub w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy

Czytaj też:
Fotowoltaika pomoże elektromobilności. Skuteczniej niż dopłaty