Zasiłek na kwarantannie. Ta sprawa dotyczy 200 tys. Polaków

Zasiłek na kwarantannie. Ta sprawa dotyczy 200 tys. Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Źródło: Shutterstock / Grabowski Foto
Na kwarantannie znajduje się coraz więcej Polaków. Nie wszyscy wiedzą, że w tej sytuacji przysługują im świadczenia socjalne. Jak ubiegać się o zasiłek na kwarantannie?

Druga fala koronawirusa SARS-CoV-2 uderzyła w Polskę. Na kwarantannie jest już ponad 200 tys. obywateli naszego kraju. Przysługuje im zasiłek. Jak się o niego ubiegać?

Jak otrzymać świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną?

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.

Komu przysługuje zasiłek na kwarantannie?

Zasiłek przysługuje osobie wysłanej na kwarantannę. Mogą otrzymać go również rodzice dzieci, które wysłano na izolację lub kwarantann. To dlatego, że muszą one, a także ich rodzeństwo, poddać się okresowemu zamknięciu.

Oznacza to, że za przebywanie na kwarantannie zasiłek należy się nam, a za przebywanie na kwarantannie dzieci, należy się zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek chorobowy należy się też współlokatorom osób, wobec których zdecydowano o kwarantannie.

Zasiłek na kwarantannie. Jak go dostać?

Zasiłek wypłaca płatnik składki:

  • pracodawca
  • zleceniodawca
  • lub ZUS.

Decyzję państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego trzeba przekazać jednemu z podmiotów. O ile jest to ostatni z nich, to decyzję można przekazać przez PUE ZUS (trzeba załączyć zdjęcie lub skan do zaświadczenia Z-3/Z-3a).

Co ważne, osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS (może być przekazana elektronicznie).

Samą decyzję można przekazać po ustaniu kwarantanny.

Czytaj też:
Emerytura i zasiłki już niedługo tylko cyfrowo? Prezes ZUS: Musimy wykorzystać doświadczenia z pandemii

Źródło: ZUS, Gazeta.pl
 0

Czytaj także