Dziś mija termin składania wniosków o zwolnienie z płacenia składek ZUS

Dziś mija termin składania wniosków o zwolnienie z płacenia składek ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Źródło: Shutterstock / Grabowski Foto
Tylko do dziś – 30 listopada – można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż. Których?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż to część pomocy państwowej związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego śmiertelną chorobę COVID-19.

Tym razem zwolnieni z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku zostali płatnicy z branż według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczonych jest następującymi kodami:

 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Termin składania wniosków – przypominamy – mija 30 listopada.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek trzeba spełnić następujące warunki:

 • Rodzaj przeważającej działalności, którą się prowadzi musi być oznaczony kodem PKD wymienionym wyżej,
 • Jest się zgłoszonym jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • Przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), za który składa się wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu, który uzyskało się w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • Złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania),
 • Złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Dodatkowe informacje we wniosku

We wniosku trzeba podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

 • w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 proc. wysokości zarejestrowanego kapitału,
 • w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50 proc. wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
 • podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia/jest objęty postępowaniem upadłościowym, w przypadku podmiotu innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Czytaj też:
Premier ogłosił uruchomienie Tarczy Finansowej 2.0 dla biznesu

Źródło: ZUS
 0

Czytaj także