Nagrody w ministerstwach. Ile w pandemii dostali urzędnicy?

Nagrody w ministerstwach. Ile w pandemii dostali urzędnicy?

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Źródło: Wikimedia Commons / Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 pl
Posłowie spytali, a ministerstwa im odpowiedziały. W 2020 roku na nagrody dla urzędników zostało wydanych ok. 20 mln zł. Gdzie najwięcej, a gdzie w ogóle?

O sprawie obszernie informuje TVN24. Posłowie złożyli wiele interpelacji, które zostały skierowane do poszczególnych resortów. Parlamentarzyści pytali o nagrody, jakie przyznano urzędnikom za 2020 rok. Okazuje się, że łącznie resorty wydały ok. 20 mln zł na ekstra wynagrodzenia. Najwięcej resort rozwoju, pracy i technologii.

„W 2020 roku nagrody i dodatkowe środki z funduszu wynagrodzeń, wygenerowane w ramach oszczędności, zostały wypłacone 946 pracownikom w łącznej wysokości 11 964 tys. zł” – poinformował Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Nagrody wyniosły między 500 zł a 29 750 zł.

Sporo nagród w resorcie zdrowia i w MEN

Duże nagrody dostali także pracownicy Ministerstwa Zdrowia. „Uprzejmie informuję, iż w 2020 r. wypłacone zostały nagrody dla pracowników Ministerstwa Zdrowia w kwocie 4 424 656,22 zł finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz środków europejskich” - poinformował wiceminister Waldemar Kraska, dodając że średnia wypłaconych nagród wyniosła 6632,67 zł na osobę.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało na nagrody ponad 1,5 mln zł brutto (średnio 4,1 tys. zł brutto na osobę), Ministerstwo Edukacji i Nauki 700,5 tys. zł (na osobę od 211,57 zł do 9115,87 zł), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponad 1 mln zł, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych 236,7 tys. zł brutto (otrzymały je 72 osoby, średnio dostały 3074,03 zł brutto).

Kolejne resorty wydały mniej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 10,7 tys. zł, ale resort wydał 6,1 mln zł na dodatki zadaniowe i 723 tys. zł na dodatki specjalne.

Są też resorty bez nagród

Z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś poinformował: „W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 16 listopada 2020 r. średnia wysokość nagród, jakie zostały wypłacone pracownikom przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyniosła 575 zł 23 gr”.

Nagród nie było w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Z kolei w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie było nagród dla ministrów, sekretarzy, podsekretarzy stanu i dyrektorów generalnych. Nie poinformowano, czy były nagrody dla pracowników.

Czytaj też:
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Źródło: TVN24
+
 0

Czytaj także