Osiem miliardów złotych, gwarancje i specjalny algorytm. Propozycje rządu dla samorządowców

Osiem miliardów złotych, gwarancje i specjalny algorytm. Propozycje rządu dla samorządowców

Sebastian Skuza
Sebastian Skuza Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski / Fotonews
– Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz niektórych innych ustaw, zakładający przekazanie JST 8 mld zł jeszcze w tym roku oraz możliwość przejściowego nierównoważenia budżetów samorządów (musiałyby być równoważone w okresie czterech lat) – poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

– Dziś został przyjęty pakiet ustaw związany z Polskim Ładem i jedną z nich jest projekt ustawy związany z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest skorelowany z ustawami podatkowymi, gdyż JST mają swoje udziały w podatkach dochodowych. […] Rozwiązania doraźne polegałyby na przekazaniu jeszcze w tym roku dodatkowej subwencji w wysokości 8 mld zł dla JST. Byłyby to środki dzielone algorytmicznie na podstawie kryteriów ustawowych – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza podczas konferencji prasowej.

Kwota byłaby dzielona wedle planowanych przez same JST dochodów z PIT i CIT na rok 2022 z zachowaniem kwoty minimalnej i minimalnej oraz korektą o wskaźnik bogactwa.

Czytaj też:
Rada Ministrów przyjęła reformę podatkową w ramach Polskiego Ładu. Premier o szczegółach

Wiceminister finansów o zmianach w podatkach i ich skutkach dla samorządów

Jednocześnie projekt zakłada możliwość przejściowego niezrównoważenia budżetu samorządowego z obowiązkiem jego równoważenia w okresie 4-letnim.

Celem projektu jest zapewnienie – jak powiedział wiceminister – znacznej przewidywalności JST.

– Dochody z tytułu udziału w CIT i PIT byłyby przekazywane JST na podstawie algorytmu, który uwzględniałby przewidywane wpływy z tytułu podatków PIT i CIT i przekazywanych w 12 równych, miesięcznych ratach – powiedział Skuza.

Zmiany dla samorządów. Na jakie fundusze mogą liczyć z subwencji rozwojowej?

Planowane jest też wprowadzenie subwencji rozwojowej, która stanowiłaby część subwencji ogólnej. Jak podkreślił wiceminister, mogłaby być wykorzystywana do finansowania wydatków bieżących i mógłby być nią równoważony budżet bieżący JST.

Z subwencją związany ma być mechanizm gwarancyjny; byłaby uzależniona od liczby mieszkańców danej JST, ale byłyby też elementy zachęt. Część subwencji miałaby być przydzielana na podstawie aktywności inwestycyjnej JST w odniesieniu do kwoty inwestycji na jednego mieszkańca czy przyrostu procentowego inwestycji rok do roku.

Z tą subwencją związany byłby mechanizm stabilizacyjny. Kwota (udziału w PIT i CIT) prognozowana przez samorządy byłaby indeksowana wskaźnikiem nominalnej inflacji i byłaby odniesieniem do kolejnego roku. Gdyby się okazało, że prognozowane przez budżet państwa dochody JST z tytułu CIT i PIT byłyby niższe od kwoty referencyjnej, to strona rządowa zobowiązana byłaby uwzględnić tę lukę w subwencji rozwojowej.

Zakładana minimalna subwencja rozwojowa to 3 mld zł.

Źródło: ISBnews