Obligacje kuponowe - co to jest?

Obligacje kuponowe - co to jest?

"W 2015 powinien wzrosnąć popyt na polskie obligacje" (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Obligacje kuponowe to rodzaj obligacji, który obecnie jest najczęściej wybieranym sposobem inwestycji. Czym dokładnie są obligacje kuponowe? Czy inwestowanie w obligacje kuponowe to bezpieczna forma inwestycji?

Inwestując na giełdzie papierów wartościowych, podejmujesz ryzyko. Może okazać się, że giełda zrobi z Ciebie prawdziwego inwestora lub twoja przygoda zakończy się wcześniej, niż się na dobre zaczęła. Na rynku dostępnych jest wiele papierów wartościowych. Do ich grona zaliczamy także obligacje. Już samych rodzajów obligacji możemy wymienić kilkanaście, biorąc pod uwagę różne kryteria podziału. Jednymi z najpopularniejszych obligacji są obligacje kuponowe. Uznawane są one za jedne z najbezpieczniejszych obligacji na rynku. Czym dokładnie są obligacje kuponowe? Czy warto w nie inwestować? Czy naprawdę obligacje kuponowe mogą uchronić nas przed stratą kapitału?

Co to są obligacje?

Żeby dokładnie wyjaśnić, czym są obligacje kuponowe, musimy najpierw zrozumieć, czym są same obligacje. Otóż obligacje w najprostszym znaczeniu, są odmianą papierów wartościowych, które mają dłużny charakter. Co to oznacza? Z obligacjami mamy do czynienia wtedy, gdy emitent, czyli podmiot wystawiający papiery wartościowe, zapożycza się u obligatariusza. W związku z zaciągniętym kredytem zobowiązuje się on na spłatę zadłużenia w terminie zapadalności wraz z odsetkami, które są zyskiem dla inwestora. Oprocentowanie tego typu kredytu, zależy przede wszystkim od wiarygodności finansowej emitenta oraz od ponoszonego ryzyka. Zasadnicza różnica między obligacjami a akcjami polega na tym, że obligacje nie dają żadnych uprawnień względem emitenta.

Jakie są rodzaje obligacji?

Warto zaznaczyć, że istnieje kilkanaście rodzajów obligacji, w tym właśnie obligacje kuponowe. Podział zależy od kilku czynników. Wyróżniamy podział ze względu na rodzaj emitenta, na okres wykupu, na oznaczenie obligatariusza, na wartość nominalną, na miejsce nominacji, na wartość sprzedaży, na opcje dodatkowe, na wiarygodność spełnienia zobowiązań, na zabezpieczenie interesów obligatariuszy oraz ze względu na oprocentowanie.

Każdy z tycz czynników powoduje rozróżnienie poszczególnych obligacji na rodzaje:

 • Podział ze względu na emitenta:
  • skarbowe — w tym hurtowe i detaliczne
  • komunalne
  • podmiotów prawnych
 • Podział ze względu na okres wykupu:
  • długoterminowe — powyżej pięciu lat
  • średnioterminowe — od roku do pięciu lat
  • krótkoterminowe — do roku
  • wieczyste — konsole
  • amortyzowane — brak wcześniej ustalonego terminu wykupu
 • Podział ze względu na oznaczenie obligatariusza:
  • na okaziciela
  • imienne
 • Podział ze względu na wartość nominalną:
  • zerokuponowe
  • kuponowe
 • Podział ze względu na czynnik miejsca obligacji:
  • zagraniczne
  • krajowe
  • euroobligacje
 • Podział ze względu na czynnik wartości sprzedaży:
  • dyskontowe
  • z premią
  • po cenie nominalnej
 • Podział ze względu na czynnik opcji dodatkowych:
  • oszczędnościowe
  • strukturyzowane
  • callable
  • pupilarne
  • zamienne
  • przychodowe
 • Podział ze względu na czynnik wiarygodności spełnienia zobowiązań:
  • o dużym stopniu ryzyka
  • o małym stopniu ryzyka — o dużym stopniu wiarygodności
 • Podział ze względu na czynnik zabezpieczenia interesów obligatariuszy:
  • częściowo zabezpieczone
  • niezabezpieczone
  • zabezpieczone
 • Podział ze względu na czynnik oprocentowania:
  • indeksowe
  • zerokuponowe
  • o stałym oprocentowaniu
  • o zmiennym oprocentowaniu

Co to są obligacje kuponowe?

Obligacje kuponowe należą do rodzaju obligacji nominalnych. Oznacza to, że obligacje kuponowe wykupuje się po wartości nominalnej. Gwarantują one posiadaczowi stały dochód w określonym wcześniej terminie. Zasadę ich działania można więc przyrównać do lokaty bankowej. Należy jednak zaznaczyć, że o obligacjach kuponowych mówimy wtedy, gdy cena emisyjna jest równa cenie nominalnej, a oprocentowanie zgodne jest z oceną ryzyka inwestycyjnego, czyli niewypłacalności emitenta.

Obligacje kuponowe to jedne z najpopularniejszych obligacji wybieranych przez inwestorów. Jednym z powodów jest fakt, że zapewniają one stały dochód związany z wypłaceniem odsetek w ustalonych terminach przez cały okres trwania inwestycji. Co więcej, po upływie jej terminu, inwestor odzyskuje swój kapitał, w takim stanie, w jakim wpłacił go na początku.

Rodzaje obligacji kuponowych

Jednak, aby nie było zbyt prosto, obligacje kuponowe również możemy podzielić na rodzaje. W tym wypadku mówimy między innymi o podziale na czas trwania inwestycji lub na sposób wypłacania odsetek.

W obligacjach kuponowych możemy wyróżnić podział ze względu na:

 • okres wykupu:
  • długoterminowe — wykup po ponad 12 latach
  • średnioterminowe — wykup między 5. a 12. rokiem
  • krótkoterminowe — wykup pomiędzy 1. a 5. rokiem
 • sposób ustalania odsetek:
  • oprocentowanie zmienne
  • oprocentowanie stałe
 • częstotliwość wypłacania odsetek:
  • miesięcznie
  • kwartalnie
  • półrocznie
  • rocznie
 • rodzaj kuponu:
  • kupon zmienny — wysokość odsetek uzależniona jest od czynników warunków emisji
  • kupon stały — odsetki zostają ustalone odgórnie, a ich wysokość nie ulega zmianie przez cały okres emisji
  • kupon okresowo korygowany — odsetki zmieniają się wraz z upływem wcześniej ustalonego terminu np. po 5 latach

Zalety obligacji kuponowych

Warto zauważyć, że obligacje kuponowe mają szereg zalet, w których na prowadzenie wybija się w szczególności jedna, dotycząca stałego zysku w określonym czasie. Jest to sposób na zarabianie i stałe źródło dochodu. Wielu inwestorów właśnie za ten element najbardziej ceni sobie obligacje kuponowe. Ponadto zysk przychodzi bez większej pracy. Wystarczy dobrze ulokować swoje obligacje, aby nie poświęcając im większej uwagi, korzystać z odsetek. Ten rodzaj obligacji uznawany jest także na jeden z bezpieczniejszych sposobów na inwestowanie. Z racji tego, że kapitał zainwestowany wypłacany jest po upływie terminu wykupu, jest to także świetna opcja na przechowywanie oszczędności.

Czytaj też:
Obligacje rodzinne – czym są obligacje skarbowe dla beneficjów 500+?