Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wśród przepisów dodatkowe przerwy i dni wolne

Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wśród przepisów dodatkowe przerwy i dni wolne

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:PAP / Paweł Supernak
Dodatkowe przerwy, dwa dni urlopu i konieczność informowania o możliwości awansu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.

Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy

Znowelizowana ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Wśród wielu zmian, ustawa wprowadzona m.in. regulację, zgodnie z którą pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.

Nowe przepisy będą dotyczyć głównie pracodawców. Jedną z bardziej interesujących zmian jest m.in. nowo wprowadzona konieczność informowania o powodzie wypowiedzenia umowy na czas określony. Do tej pory pracodawca nie musiał informować pracownika o przyczynach swojej decyzji.

Możliwość awansu i dodatkowe przerwy w pracy

Nowelizacja nakłada także na pracodawców prawny obowiązek poinformowania wszystkich pracowników o możliwości awansu oraz wolnych stanowiskach pracy. Szczególnie ciekawe dla pracowników są także zmiany w przepisach, które wprowadzają dodatkowe, ustawowe przerwy w pracy. Są one wliczane do czasu pracy.

Zmiana art. 134 Kodeksu pracy, wprowadza regulację, zgodnie z którą jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

  • wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  • jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  • jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Nowelizacja wprowadza także zapowiadane dodatkowe dwa dni wolne od pracy. „Pracownikowi będzie przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia” – czytamy w projekcie ustawy.

Czytaj też:
Tyle wyniesie ekwiwalent za pracę zdalną. Kokosów nie będzie
Czytaj też:
Praca zdalna w kodeksie pracy, czyli koniec wolnej amerykanki

Źródło: WPROST.pl