12 mln Polaków ma internetowe konta bankowe

12 mln Polaków ma internetowe konta bankowe

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ok. 12 mln klientów polskich banków ma dostęp do konta przez internet, wynika z szacunków Związku Banków Polskich (ZBP) - poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

ZBP podaje tę liczbę jako szacunki na podstawie danych z ok. 90 proc. rynku. Natomiast dokładne dane dla 90 proc. rynku mówią o łącznej liczbie 10 mln 819 tys. 132 klientów z dostępem do konta przez internet na koniec pierwszego półrocza br. W tej liczbie jest 904 tys. małych firm i 61 tys. dużych przedsiębiorstw.

Pietraszkiewicz dodał, że aktywnie - czyli przynajmniej raz w miesiącu - z kont internetowych korzysta ok. 5 mln klientów.

ZBP podał też, że 668,7 tys. klientów korzysta z usług bankowych przez WAP, zaś ponad 1,4 mln - z różnych form usług bankowych przez SMS (takich jak: sprawdzanie salda, powiadamianie o transakcjach, dokonywanie przelewów).

Pietraszkiewicz powiedział, że według prognoz, na koniec 2008 r. będzie 6,5 mln aktywnych kont klientów internetowych, a na koniec 2010 r. - 10 mln.

Dane o korzystaniu z internetu przez klientów banków, ZBP będzie podawać co kwartał.

Jak dodał Pietraszkiewicz, obecnie konto bankowe ma ok. 63 proc. osób powyżej 15 roku życia. Z kolei według danych Instytutu Pentor, 75 proc. gospodarstw domowych posługuje się rachunkiem bankowym.

Obecny na konferencji prezes Instytutu Pentor Eugeniusz Śmiłowski powiedział, że obecnie obserwowana jest stagnacja w liczbie zakładanych kont. Wynika to po części z emigracji z Polski.

Według wrześniowego badania Pentora, liczba nowo otwieranych kont rosła w 54 proc. placówek (wzrost o 3 pkt w stosunku do sierpniowego pomiaru), malała w 6 proc. (bez zmian) i nie zmieniła się w 40 proc. (spadek o 3 pkt). W przyszłości wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 65 proc. placówek (wzrost o 1 pkt), spadku - 1 proc. (spadek o 1 pkt), 34 proc. nie przewiduje zmian.

pap, ss