Zamieszanie na rynku walut uderza w polską firmę. Wyniki mogłyby być lepsze

Zamieszanie na rynku walut uderza w polską firmę. Wyniki mogłyby być lepsze

Asseco Polska publikuje wyniki
Asseco Polska publikuje wyniki 
Wyniki finansowe Asseco są stabilne, ale mogłyby być lepsze, gdyby nie zamieszanie na kursach walut. Rzeszowski gigant informatyczny jest dużym graczem m.in. na izraelskim rynku, sytuacja polityczna wyraźnie odbija się na finansach spółki.

W trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku Grupa Asseco wypracowała 1,5 mld zł zysku operacyjnego non-IFRS. Wynik jest na podobnym poziomie jak ubiegłoroczny. Z kolei zysk netto non-IFRS przypisany akcjonariuszom Asseco wyniósł 384 mln zł.

Dywersyfikacja w Asseco

– Uważamy, że to są dobre wyniki. Zwracam uwagę na różnice kursowe, gdybyśmy te wyniki przeliczali po kursach stałych, mielibyśmy 6 proc. wzrost. Te wyniki to efekt modelu biznesowego, jaki przyjmujemy od wielu lat, skupiającego się na własnym oprogramowaniu – powiedział wiceprezes Asseco Marek Panek

Jak podaje spółka, jednostka dominująca zanotowała dwucyfrowe wzrosty w obszarach: finansów i bankowości, opieki zdrowotnej, energetyki i telekomunikacji. Bardzo dobre rezultaty sprzedażowe osiągnęły działające na polskim rynku spółki Asseco Data Systems i Asseco Cloud. Segment Formula Systems zaraportował przychody w wysokości 8,3 mld zł. Przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach spadły o 1 proc. Sam zysk netto zmalał o 6 proc.

– Proszę się nie sugerować tym, że widać ujemne dynamiki. Gdybyśmy zafiksowali kursy, mielibyśmy wzrost na poziomie zysku operacyjnego. Ocena naszego biznesu na poziomie stabilnym plus wydaje się uzasadnione – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu, CFO Asseco Poland.

– Silna dywersyfikacja sektorowa, produktowa i geograficzna pozwala nam skutecznie funkcjonować w zmiennym otoczeniu rynkowym. Na wyniki finansowe Grupy Asseco w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku istotny wpływ miały zmiany kursów walut. Organicznie biznes rozwijał się stabilnie – wzrost przychodów Asseco w kursach stałych wyniósł 6%. Gdy porównamy zysk operacyjny w ujęciu non-IFRS, po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych, z analogicznym okresem zeszłego roku, jest on bardzo porównywalny – dodała.

Skup akcji

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,5 mld zł. W kursach stałych wynosi 13,6 mld zł i jest wyższy o 5 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W trzecim kwartale 2023 roku Asseco Poland przeprowadziło zakończony sukcesem skup akcji własnych, którego całkowita wartość wyniosła 1,2 mld zł. Łącznie nabyto 14,8 mln akcji. Jak podaje spółka celem skupu jest docelowe zwiększenie płynności akcji Asseco notowanych na warszawskiej giełdzie.

Czytaj też:
Takiej sytuacji na kursach walut nie było od 33 lat
Czytaj też:
Borys Budka zastąpi Jacka Sasina? „Jeśli Donald Tusk zechce mnie zaprosi do swojej drużyny”